۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 سه شنبه 3 اردیبهشت ماه، 1398

کارگاه مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارهای R وlisrel

واحد دانشکده ی بهداشت مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه کارگاه مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارهای R وlisrel را 11 ازدیبهشت ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 سه شنبه 3 اردیبهشت ماه، 1398

نشست هم اندیشی انجمن دانشجویی ویروس شناسی با موضوع آگاهی جامعه از عفونت های ویروسی

انجمن دانشجویی ویروس شناسی نشست هم اندیشی با موضوع آگاهی جامعه از عفونت های ویروسی را سه شنبه 3 اردیبهشت ماه برگزار می کند

ادامه خبر
 سه شنبه 3 اردیبهشت ماه، 1398

انتشار اولین گاهنامه انجمن اخلاق پزشکی

انجمن اخلاق پزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، اولین گاهنامه انجمن اخلاق پزشکی را منتشر کرد.

ادامه خبر
 سه شنبه 3 اردیبهشت ماه، 1398

سنجش سلامت دانشجویان به مناسبت هفته سلامت

به همت اعضای انجمن علمی تکنولوژی جراحی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، پایش فشارخون،BMI و قندخون دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سنجیده شد.

ادامه خبر
 دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398

ثبت رسمی سومین اختراع واحد پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

پژوهشگران واحد پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، موفق به ثبت سومین اختراع در زمینه علوم پزشکی شدند.

ادامه خبر
 دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398

انتشار شماره پنجم فصلنامه پیراپژوه

واحد دانشکده پیراپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان شماره پنجم فصلنامه پیراپژوه را منتشر کرد.

ادامه خبر