۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

انجمن INRP

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

انجمن اخلاق پزشکی

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

انجمن رباتیک پزشکی

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

انجمن رباتیک نوروایمونولوژی

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

انجمن رباتیک نقض ایمنی

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

انجمن رباتیک قلب و عروق

توضیحاتی درمورد این تیتر و این انجمن ادامه

مراحل ثبت و تشکیل انجمن علمی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان:

1- مطالعه مرامنامه

2- مطالعه آیین نامه ارتقای انجمن های علمی

3- مشاهده فرم ثبت انجمن در سایت

4- تحویل گرفتن فرم ثبت نام از مسئول انجمن ها در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان ( خانم مریم حیدری)

5- تکمیل فرم و تحویل دادن آن به همراه کپی کارت دانشجویی به مسئول انجمن ها

6- شروع فعالیت انجمن و اطلاع رسانی فعالیت های انجمن شده به مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان وضعیت انجمن را پس از مشاهده ی فعالیت ها و اخبار انجمن از حالت انجمن تازه تاسیس به انجمن فعال تغییر می دهد.