۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
خبرها (3417)
انتخاب گروه خبر
 
برگزاری سومین جلسه از سری جلسات بوک کلاب
درسومین جلسه از سری جلسات بوک کلاب نوروفلسفه انجمن EHIA به ارائه محتوای فصل سوم کتاب Touching a nerve پرداخته شد.

1398/7/24
حضور فعال نمایندگان انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا) در شصت و ششمین نشست منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت مشکات ترکمانیان به عنوان نماینده فدراسیون بین‌المللی دانشجویان داروسازی IPSF ، بیانیه رسمی این فدراسیون را در یک سخنرانی ارائه کرد.
1398/7/24
انتشار ششمین شماره نشریه شبکه ایمونولوژی
انجمن دانشجویی بیماری های نقص ایمنی ششمین شماره نشریه دانشجویی شبکه ایمونولوژی را منتشر کرد.

1398/7/21
گزارشی از روند برگزاری جلسات ELF-EMF
انجمن دانشجویی نبض گزارشی از روند برگزاری جلسات هفتگی ELF-EMFارائه کرد.

1398/7/20
برگزاری کارگاه نگارش علمی مقاله ی مروری
انجمن تصویربرداری مغزی، کارگاه نگارش علمی مقاله ی مروری را برای اعضای جدید خود برگزار کرد.

1398/7/20
برگزاری مجموعه کارگاه‌های روش تحقیق در دانشکده‌ی داروسازی تهران
انجمن دانشجویان داروسازی ایران، مجموعه کارگاه‌های روش تحقیق را برگزار کرد.

1398/7/19
برگزاری سری دوم از کارگاه‌های مدرسه بیوتکنولوژی
انجمن دانشجویان داروسازی ایران سری دوم از کارگاه‌های مدرسه بیوتکنولوژی را برگزار کرد.

1398/7/19
بازدید علمی اعضای انجمن علمی دانشجویی ویروس شناسی از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اعضای انجمن علمی دانشجویی ویروس شناسی از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بازدید کردند.

1398/7/16
اطلاعیه مهم در خصوص سامانه سیپاد قابل توجه کلیه دانشجویان عضو شده در بخش استعدادهای درخشان سامانه سیپاد
1398/7/15
ژورنال کلاب انجمن ویروس شناسی، 16 مهر ماه
ژورنال کلاب انجمن ویروس شناسی، 16 مهر ماه برگزار می شود حضور برای عموم آزاد است.

1398/7/15
12345678910...