۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
انتشار نخستین شماره زیر گنبد کبود
انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان نخستین شماره نشریه علمی-اجتماعی خود را تحت عنوان "زیر گنبد کبود" منتشر کرد.
1395/12/16   0
انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان نخستین شماره نشریه علمی-اجتماعی خود را تحت عنوان "زیر گنبد کبود" یازده اسفند ماه 1395، منتشر کرد.
در این شماره، معرفی انجمن، مصاحبه با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، آقاي الوندی و مقالاتی از دیدگاه های مختلف در حوزه سوء رفتار با کودکان چاپ شده است.
صاحب امتیاز این نشریه، انجمن مقابله با سوءرفتار با کودکان می باشد.
علاقه مندان به حوزه کودکان، برای همکاری در شماره های بعدی، می توانند از راه های زیراقدام کنید:
icmps.ir
icmpsociety@gmail.com

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):