۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص استفاده از تسهیلات راتبه دانشجویی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95 می بایست تا 13 اردیبهشت ماه فرم مربوط به فعالیت های دانشجویی را تکمیل و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
1396/1/21   0
قابل توجه دانشجویانی که در سال تحصیلی 96-95 مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان میباشند:
( نام ایشان در لیست تایید شده از طرف بنیاد ملی نخبگان می باشد) در خصوص دریافت راتبه دانشجویی در مقاطع مختلف، مبلغ این راتبه در نیمسال اول بدون ارایه گزارش کار دانشجویی توسط بنیاد برای دانشجویان واریز شده است ولی برای نیمسال دوم می بایست گزارش کار دانشجویی برای بنیاد ملی نخبگان ارائه شود تا مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت شود .
لذا دانشجویانی که در حال انجام فعالیت دانشجویی در مراکز مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند تا تاریخ 13اردیبهشت ماه فرم مربوط به فعالیت های دانشجویی را از سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان دریافت و در دو نسخه تکمیل نموده و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.( طبق فلوچارت)

فلوچارت

قابل ذکر است :
1-    دانشجویایی که از تسهیلات آموزش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری استفاده می کنند نمی توانند از راتبه دانشجویی بهره مند شوند.
2-    دانشجویانی که در حال انجام فعالیت دانشجویی نمی باشند می توانند با مراجع نام برده شده زیر تماس حاصل نمایند ودر صورت تایید از سوی این مراجع فرم مربوطه را تکمیل و مراحل را انجام دهند و یا اینکه می توانند به هر مرجعی که مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مراجعه کرده و فعالیت مورد نظر خودرا انجام دهند و فرم را زیر نظر ایشان تکمیل و ارائه دهند.
مراجع اعلام شده از طرف مرکز رشد استعدادهای درخشان:
جناب آقای دکتر سهراب پور در زمینه Multi Media تماس ویا تلگرام با کارشناس مربوطه سرکار خانم حسین پور 09194807850
جناب آقای دکترنیما رضایی انجمن Usern در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجمن دانشجویان پزشکی به آدرس تلگرام @imsa_tums و انجمن اخلاق پزشکی و تمامی انجمن های فعال در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران که عضو می پذیرند.


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):