۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
اولین جلسه کارگروه تعیین مصداق های دستیاران استعداد درخشان برگزار شد.
جلسه اول کارگروه بررسی ضوابط و معیارهای دستیاران استعداد درخشان، سه شنبه 7 مرداد 96 در محل مرکز رشد استعدادهای درخشان برگزار شد.
1396/6/19   0
به دنبال موافقت وزیر بهداشت با درخواست تعدادی از دستیاران نخبه که در نشست دانشجویان استعدادهای درخشان علوم پزشکی کشور با دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دکتر پاسالار سرپرست امور نخبگان این وزارتخانه مطرح شده بود، طی نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی مقرر شد مسائل معیشتی دانشجویان استعدادهای درخشان از جمله نحوه افزایش حقوق و کارانه دستیاران به عهده هیئت امنای دانشگاه ها قرار داده شود و همچنین کمیته استعدادهای درخشان در دانشگاه های کشور تشکیل و مسائل رفاهی و معیشتی این دانشجویان از طریق این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و با تأیید هیئت امنا اجرایی گردد. 
این مسئله در سومین جلسه کمیسیون استعدادهای درخشان با حضور معاونین آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه مطرح شد و مقرر شد کارگروهی برای تعیین مصداق های استعداد درخشان برای دستیاران و نیز راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی آنان تشکیل شود و تصمیمات این کارگروه به عنوان نظر کمیسیون استعدادهای درخشان دانشگاه به هیئت امنای دانشگاه منعکس گردد. 
اولین جلسه این کارگروه در مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه و با حضور دکتر فرهمند معاون آموزش تخصصی دانشکده پزشکی، دکتر سهراب پور معاون آموزشی بیمارستان شریعتی، دکتر قاسمی معاون آموزش بالینی بیمارستان فارابی، دکتر نوری زاده معاون مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه، دکتر نادریان و دکتر پورحسن از دستیاران دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه معیارهای مدنظر اعضا مورد بحث قرار گرفت و در انتها مقرر شد جمع بندی این پیشنهادات از طرف مرکز رشد استعدادهای درخشان جهت دریافت نظر برای مدیران گروه های بالینی، معاونین آموزشی بیمارستان ها و نیز دستیاران دانشگاه ارسال شود. 

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):