۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
دورهمی بررسی چگونگی شرکت در کنگره و ارسال مقالات به کنگره ها برگزار شد.
این دورهمی پنجشنبه ۱۱ ّابان ماه در مرکز رشد استعدادهای درخشان توسط مرکز پژوهش های علمی پرستاری و مامایی تهران برگزار شد.
1396/8/20   0
دورهمی بررسی چگونگی شرکت در کنگره و ارسال مقالات به کنگره ها  پنجشنبه ۱۱ آبان ماه در مرکز رشد استعدادهای درخشان توسط مرکز پژوهش های علمی پرستاری و مامایی تهران برگزار شد.
در این جلسه سپیده ی صادقی، معاونت پژوهشی واحد پرستاری و مامایی آموزش های لازم در رابطه با چگونگی نگارش مقالات مروری نحوه شرکت در کنگره را به دانشجویان داد.
در پایان این جلسه دانشجویان برای نوشتن مقالات مروری برای شرکت در کنگره طبری گروه بندی شدند.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):