۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
جلسه مشترک مدیر دفتر ریاست دانشکده پرستاری با اعضای مرکز پژوهش های دانشجویی
دکتر فاطمه خوشنوای فومنی، مدیر دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، روز سه شنبه 27 آذرماه با دبیر و معاونان مرکز پژوهش های دانشجویی دیدار کردند.
1396/10/4   0
در راستای ایجاد ساز و کار مناسب جهت تعامل با تشکل های دانشجویی و مرکز پژوهش های علمی دانشکده پرستاری و مامایی، جلسه ای با حضور دکتر فاطمه خوشنوای فومنی، مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی و دبیر و معاونان مرکز پژوهش های دانشجویی روز سه شنبه 27 آذرماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای مرکز به معرفی، تشریح وظایف، اهداف، چشم انداز و حیطه های عملکرد، وضعیت موجود، انتظارات، اهداف و پیشنهادهای اعضای
 مرکز پرداختند. 
برگزاری برنامه های علمی، کارگاه های سطح بندی شده، کمپین ها، مشاوره های علمی و انجام پژوهش های بالین محور کاربردی، توافق بر جلب مشارکت بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بین الملل، ارتقای فعالیت های پژوهش در سطح بین الملل، جستجو جهت دریافت کمک هزینه های پژوهشی بین المللی، تعامل با دانشجویان بین الملل، جستجوی راهکارهای مناسب و بیان پیشنهادات عملیاتی جهت جلب مشارکت بیشتر معاونت پژوهشی دانشگاه، فعال کردن مرکز در جهت انجام اختراعات و نوآوری ها، شرح برخی مشکلات موجود به لحاظ تجهیزات و فضا ( مانند رایانه، برد و فضای فیزیکی جهت برگزاری کارگاه ها) و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت آن نیز از جمله موراد مطرح شده در این جلسه بود. 

در جریان جلسه اعضای مرکز پیشنهاداتی چون ایجاد صفحه فعال در سایت دانشکده با عنوان مرکز پژوهش های علمی دانشجویان جهت درج فعالیت های علمی، خبری و محصولات آموزشی، ارتقای فعالیت و مشارکت با USERN، استفاده از ظرفیت دانشجویان مرکز به عنوان مشاور در برنامه ریزی های بالینی و عملیاتی دانشکده، برگزاری جلسات منظم با نماینده دفتر ریاست و بررسی پیشرفت کار و تعامل بیشتر با دانشجویان ارائه دادند. 
با توجه به ظرفیت های علمی و ایده های خلاقانه دانشجویان و در راستای دستیابی به اهداف برنامه های عملیاتی دانشکده مبنی بر ایجاد تعاملات پویا در دانشکده برگزاری جلسات سه ماه یکبار با مدیر دفتر ریاست و دبیر هیات رئیسه نیز مورد توافق قرار گرفت

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):