۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان به تصویب شورای مرکزی رسید.
برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان توسط دبیر کل مرکز، یسنا رستم آبادی و همچنین اعضای شورای مرکزی و اجرایی بر اساس برنامه راهبردی مرکز تدوین شد.
1396/12/21   0
این برنامه عملیاتی در 5 بخش مختلف بر اساس 5 هدف کلان مرکز که به شرح زیر است نوشته شد: 
1. هدفمندسازی وفراهم کردن شرایط انجام پژوهش برای اکثریت دانشجویان
2. گسترش کارآفریني و نوآوری
3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان درزمينه های مختلف
4. نظام مند کردن حضورمؤثردرمجامع علمي بين المللي
5. گسترش روابط عمومي و انتشارات
در این برنامه یکساله شامل 49 پروژه و 582 ردیف است که برخی از آنان مانند کارگاه ها به صورت فصلی تکرار می شوند. این برنامه حاوی جدول زمانبندی بوده و به طور مشخص زمان انجام هر گام و پروژه درج گردیده است. ازین پس مبنای عملیات معاونت های مرکز این برنامه خواهد بود و همچنین گروه تضمین کیفیت مسئول بررسی نحوه اجرای برنامه و نظارت بر روند پیشرفت پروژه ها هستند. 
امید است که این برنامه سبب رشد و اعتلای دانشجویان در امر آموزش، پژوهش و فناوری گردد.  


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):