۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برگزاری جلسه ی هیئت تحریه نشریه شبکه ایمونولوژی

اعضای هیئت تحریریه نشریه شبکه ایمونولوژی وابسته به انجمن بیماریهای نقص ایمنی برای بررسی پیش نویس شماره دوم نشریه جلسه ای تشکیل دادند.
1397/3/5   0
جلسه اعضا هیئت تحریریه نشریه شبکه ایمونولوژی با نمایندگانی از هر گروه جمع آوری مطالب، به منظور بررسی پیش نویس شماره دوم نشریه  2 خرداد ماه 97 در مرکز پژوهش ها تشکیل شد.

جلسه با بررسی مطالب تشخیص آزمایشگاهی و ژنتیک آغاز شد و به ترتیب، مطالب مربوط به تظاهرات بالینی، درمان و بررسی ایمونولوژی در حیوانات مورد تحلیل قرار گرفتند.
طی چند روز آینده، مطالب اصلاح شده نهایی جمع آوری شده و به زودی مراحل نهایی چاپ شماره دوم نشریه به اتمام خواهد رسید .
  مرجع خبر: مهراز عبداله زاده/مسئول روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی بیماری های نقص ایمنی
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):