۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برگزاری کارگاه جستجو در منابع علمی در واحد پرستاری و مامایی
کارگاه جستجو در منابع علمی از مجموعه کارگاه های تابستانه مرکز واحد پرستاری و مامایی در روز 17 مرداد ماه در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد.
1397/5/18   0
کارگاه جستجو در منابع علمی از مجموعه کارگاه های تابستانه مرکز واحد پرستاری و مامایی در  روز 17 مرداد ماه در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد.
در این کارگاه یازده نفر از دانشجویان روش های مختلف جستجو در منابع علمی در پایگاه های داده اطلاعاتی متفاوت را آموختند و و به بررسی چالش های هر پایگاه های داده اطلاعاتی پرداختند.
این کارگاه ها با تدریس عرفان تیموری در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد و در انتهای کارگاه، تکالیفی برای کارگاه تعریف شد.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):