۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
تریتا شش ساله شد

جلسه هیئت تحریریه تریتا در سالگرد شش سالگی تریتا با حضور مدیر مسئول، سردبیران و اعضاء هیئت تحریریه آن برگزار شد.
1397/6/13   0
جلسه بازنگری وضعیت عملکرد مجله تریتا در ششمین سال انتشار آن با حضور خانم دکتر پاسالار، مدیر مسئول مجله و آقایان دکتر جامعی و دکتر رایکا جمالی به عنوان سردبیران ارشد علوم پایه و بالینی و همچنین دکتر مریم محسنی کیا، دکتر امیرپویا عالم زاده و دکتر حمیدرضا کریمی در تاریخ 12 شهریور ماه در محل مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا خلاصه ای از وضعیت تریتا از گذشته تا کنون ارائه گردید، سپس هیئت تحریریه به ریشه‌یابی مشکلات و راهکارهای جهت مقابله با آنها پرداختند.
در این جلسه مقرر گردید افراد جدیدی به اعضاء هیئت تحریریه و داوران تریتا اضافه شوند، لذا هیئت تحریریه تریتا از افراد علاقمند و توانمند جهت همکاری دعوت بعمل می آورد.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):