۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
برگزاری برنامه دانشگاه گردی نودانشجویان دانشکده پیراپزشکی
برنامه دانشگاه گردی نودانشجویان دانشکده پیراپزشکی به همت مرکز پژوهش های علمی دانشجویان واحد پیراپزشکی و اعضای تیم منتورینگ برگزار شد.
1397/7/11   0
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان واحد پیراپزشکی و اعضای تیم منتورینگ، برنامه دانشگاه گردی را برای دانشجویان نوورود دانشکده پیراپزشکی دوشنبه نهم مهرماه برگزار شد.
در این برنامه، دانشجویان با ساختمان های دانشکده پیراپزشکی، دانشکده های علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران آشنا شدند.
نودانشجویان همچنین با راهنمایی اعضای شورای مرکزی-اجرایی واحد پیراپزشکی با فضاها و امکانات پردیس مرکزی آشنا شدند. پس از ثبت عکس یادگاری از نودانشجویان، امیرحسین علامی دبیر سابق و محمدحسن فیاضی دبیر فعلی واحد پیراپزشکی مرکز پژوهش ها سخنرانی کردند و سپس با انجام پذیرایی روز نخست دانشگاه گردی به اتمام رسید.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):