۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برگزاری جلسه انجمن کارآفرینی در سلامت
جلسه اعضا هیئت تحریریه نشریه کارآفرین شو، وابسته به انجمن کارآفرینی در سلامت به منظور بررسی مطالب شماره اول نشریه تشکیل شد.
1397/7/5   0
جلسه اعضا هیئت تحریریه نشریه  کارآفرین شو، وابسته به انجمن کارآفرینی در سلامت  به منظور بررسی مطالب و نحوه ی جمع آوری مطالب برای شماره اول نشریه،  ۴ مهر ماه 97 در مرکز پژوهش ها تشکیل شد.
جلسه با بررسی مطالب کارآفرینی و استارتاپها آغاز شد و به ترتیب، مطالب مربوط به کارآفرینی، سلامت و بررسی استارتاپها در حوزه سلامت مورد تحلیل قرار گرفتند.
در چند روز آینده، مطالب جمع آوری شده و به زودی مراحل نهایی چاپ شماره اول نشریه به اتمام خواهد رسید.


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):