۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
ژورنال کلاب دانشجویی آموزش پزشکی
انجمن دانشجویان پزشکی، ژرونال کلاب "آموزش مبتنی بر توانمندی" را 19 دی ماه برگزار می کند.
1397/10/18   0
انجمن دانشجویان پزشکی، ژرونال کلاب "آموزش مبتنی بر توانمندی" را 19 دی ماه از ساعت 13:30 الی 14:30 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار می کند.
موضوعات ژورنال کلاب:
Assessment in outcome-based education
Competency based medical education: theory to practice

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):