۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
استفاده از تسهیلات فضای اختصاصی مرکز برای انجمن های برتر
انجمن های علمی متقاضی استفاده از تسهیلات فضای اختصاصی مرکز می توانند تا پایان دی ماه فرم فعالیت های خود در سال 1397 را تکمیل و به مرکز پژوهش های علمی دانشجویان ارائه دهند.
1397/10/22   0
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در نظر دارد برای انجمن فعال، اتاق کار اختصاص دهد، انجمن های متقاضی استفاده از این امکان می توانند حداکثر تا پایان دی ماه فرم فعالیت های خود در سال 1397 را تکمیل و به کارشناس انجمن های علمی، خانم حیدری تحویل دهند.


دانلود فرم
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):