۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
تشکیل کارگروه تخصصی آنالیز تصویربرداری مغزی در انجمن میان رشته ای علوم اعصاب
انجمن میان رشته ای علوم اعصاب در راستای پرورش محققین حیطه علوم اعصاب با محوریت تصویر برداری مغزی اقدام به تشکیل و تربیت نیروهای تخصصی آنالیز تصویر برداری مغزی از میان متقاضیان کرده است.
1397/10/25   0
انجمن میان رشته ای علوم اعصاب – INRP -   در راستای پرورش محققین حیطه علوم اعصاب و نیز تامین نیروی انسانی برای پیش برد پروژه های تحقیقاتی خود با محوریت تصویر برداری مغزی اقدام به تشکیل و تربیت نیروهای تخصصی آنالیز تصویر برداری مغزی از میان متقاضیان کرده است.
این کارگروه متشکل از 18 نفر از علاقمندانیست که با توجه به علایق، توانایی ها و پیشینه قبلی از بین متقاضیان انتخاب شده و هدایت می شوند. تاکید انجمن بر روی بین رشته ای بودن کارگروه با توجه به ماهیت بین رشته ای علوم اعصاب و نیز انجمن INRP و نیز تعدد متقاضیان منجر به تشکیل گروهی با طیف گسترده ای از توانایی ها شده است.
در این پروژه انتقال دانش و تجربیات از محققین با سابقه انجمن و اساتید در کنار معرفی منابع و امکانات مورد نیاز به همراه منتورینگ و پایش مستمر زیرگروه ها در جریان می باشد.
پایه ریزی کارگروه تخصصی آنالیز تصویربرداری مغزی در تاریخ 10 آبان 1397 صورت پذیرفت و از تاریخ 24 آبان 1397 هر هفته در روزهای پنجشنبه کارگروه به تشکیل جلسه پرداخته و روال پیشرفت اعضا و پروژه ها توسط منتور ها پیگیری شده است. همچنین در راستای کاربردی سازی فعالیت ها و دوری از پرداختن صرف به مباحث نظری، تقسیم پروژه های جاری انجمن بین افراد صورت گرفته و طراحی و اجرای پروژه های جدید نیز دردستور کار انجمن قرار دارد.
کارگروه تحلیل تصاویر مغزی تا کنون بیش از 7 جلسه تشکیل داده است و همچنین پایش و آموزش مجازی نیز در جریان می باشد.

اطلاعات بیشتر:

@neuroinrp

http://inrp.ir/?p=258


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):