۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
کارگاه اپیدمیولوژی و روش شناسی
واحد پیراپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان کارگاه اپیدمیولوژی و روش شناسی را ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه برگزار می کند.
1398/1/24   0
کارگاه اپیدمیولوژی و روش شناسی
مدرس: دکتر ولی بایگی
تاریخ: ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه
۲۹ فروردین: از ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۳۰ فروردین: از ساعت ۹ تا ۱۴
مکان برگزاری: مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
هزینه کارگاه: ۲۰ هزارتومان
فرم ثبت نام

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):