۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
نتایج ارزشیابی فصل بهار انجمن های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان اعلام شد

انجمن های بهداشت و ایمنی مواد غذایی و تصویربرداری مغزی صدر نشین ارزشیابی عملکرد فصل بهارانجمن های علمی دانشجویی شدند.
1398/4/19   0
***انجمن های بهداشت و ایمنی مواد غذایی و تصویربرداری مغزی صدر نشین ارزشیابی عملکرد فصل بهارانجمن های علمی دانشجویی شدند. 
***7 پیش انجمن زیر با ارائه عملکرد قابل قبول به انجمن تبدیل شدند:
قارچ شناسی
سلامت و محیط زیست
سلامت و ایمنی شغلی
میکروب شناسی
هوشبری
ویروس شناسی
هماتولوژی و طب انتقال خون
*** مجوز فعالیت دو انجمن لغو شد در صورت داشتن هر گونه اعتراض تا پایان تیرماه می توانند به مرکز پژوهش های علمی دانشجویان مراجعه کنند.
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):