۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
چاپ مقاله توسط اعضای اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون

اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون موفق به چاپ یک مقاله با افیلیشن مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در مجله APMIS شدند.
1398/4/18   0
اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون موفق به چاپ یک مقاله با عنوان : Impact of Various Culture Conditions on Ex Vivo Expansion of Polyclonal T-cells for Adoptive Immunotherapy  با وابستگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان علوم پزشکی تهران شدند.
این مقاله در مجله APMIS به چاپ رسید (IF=2.22)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apm.12981

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):