۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
برگزاری جلسه ی علمی کارگروه آنالیز تصاویر DWI انجمن علوم اعصاب

انجمن علوم اعصاب در جلسه ی کارگروه آنالیز تصاویر DWI فصل 8 از کتاب diffusion higher order modelرا به حاضرین ارائه داد.
1398/4/18   0
ادامه سلسله جلسات تخصصی کارگروه آنالیز تصاویر DWI انجمن علوم اعصاب INRP 12 تیرماه 1398 در محل سایت مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد.
در این جلسه، فصل 8 از کتاب diffusion higher order modelدر ادامه فصول قبل، توسط یکی از اعضا برای حضار ارائه شد.
در ادامه نیز مقاله ای مرتبط با همین فصل کتاب توسط یکی دیگر از اعضا ارائه گردید.
در حال حاضر این کارگروه مشغول انجام چند طرح پژوهشی در حوزه Neuroimaging است.  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):