۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
چاپ مقاله توسط اعضای انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی
اعضای انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی موفق به چاپ مقاله ای با افیلیشن مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در ژورنال Journal of food safety and hygiene شدند.
1398/4/19   0
اعضای انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی موفق به چاپ مقاله ای با افیلیشن مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در ژورنال  Journal of food safety and hygiene تحت عنوان زیر شدند:
A survey on Coliform contamination and chemical parameters of potable water from water dispensers in faculties of Mashhad university of medical sciences
این ژورنال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
http://jfsh.tums.ac.ir/index.php/jfsh/issue/view/10

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):