۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
کارگاه case Report (آشنایی با ساختار مقالات گزارش مورد)

واحد دانشکده پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه case Report را با هدف آشنایی با ساختار مقالات گزارش مورد 29 آذر ماه برگزار می کند.
1398/9/16   0
واحد دانشکده پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه case Report را با هدف آشنایی با ساختار مقالات گزارش مورد 29 آذر ماه ساعت 13 تا 17 همراه با کار گروهی برگزار می کند.
مکان: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
راه ارتباطی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
@sh2000

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):