۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
اتمام طرح تحقیقاتی اعضای انجمن دانشجویی ایمنی و سلامت شغلی

اعضای انجمن دانشجویی ایمنی و سلامت شغلی، موفق به اتمام طرح تحقیقاتی مصوب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان شدند.
1399/3/24   0
اعضای انجمن علمی ایمنی و سلامت شغلی، موفق به اتمام طرح تحقیقاتی با عنوان مدلسازی ارتباط استرس شغلی با جو ایمنی و وقوع حوادث در کارکنان صنعت پتروشیمی، مصوب معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):