۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
فراخــوان پــذیــرش دانشـجـــو برای دوره دیپلم پژوهشی دانشکده توانبخشی
واحد دانشکده توانبخشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، از دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94 و 95 این دانشکده برای ثبت نام در دوره دیپلم پژوهشی ثبت نام به عمل می آورد.
1395/10/19   0
مرکزپژوهش های علمی دانشجویان واحد توانبخشی قصد دارد دوره دیپلم پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران را ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94 و 95 برگزار نماید.
دیـپـلـم پـژوهشـی (TUMS Research Diploma)
 گواهینامه ای در زمینه پژوهش های علوم پزشکی و علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که دانشجویان رشته های علوم پزشکی می توانند در صورت به پایان رسانیدن موفقیت آمیز دوره مربوطه، به صـورت مـوازی با تحصیـل در رشتـه اصـلی خود، آن را کسـب کننـد. دوره مزبـور با هدف تربیـت فارغ التحصیلانی طراحی شده که علاوه بر دارا بودن دانش و نگرش مورد انتظار در رشته خود، با کسب مهارت های پژوهشی بتوانند به عنوان نیرویی کارآمد، به فعالیت پژوهشی بپردازند.
شرایط و مراحل پذیرش دانشجو:
*ثبت نام حضوری:
    -تکمیل فرم ثبت نام به صورت حضوری
    -ارائه اصل وکپی کارت دانشجویی
    -ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی
*مصاحبه شفاهی:
-ارائه تاییدیه گروه آموزشی: دریافت فرم تاییدیه گروه آموزشی از مرکز، دریافت امضا از استاد راهنمای دوره خود و مدیر آموزشی گروه
-ارائه رزومه:خلاصه ای از تمام موفقیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری به صورت پرینت
-ارائه توصیه نامه: چنانچه از یکی از اساتید حاضر در این دوره توصیه نامه ای مبنی بر شرکت در دوره دیپلم پژوهشی دریافت کرده اید، در روز مصاحبه توصیه نامه را به گروه مصاحبه تحویل دهید.
*پذیرش نهایی:
براساس امتیازات کسب شده از مجموع سوابق پژوهشی ،آموزشی،فرهنگی،تاییدیه گروه آموزشی مربوطه و میزان آشنایی با زبان انگلیسی صورت میگیرد.
**زمان ثبت نام حضوری: 13،20 و 27 دی ماه 1395
**زمان مصاحبه:4 بهمن ماه 1395
**مکان ثبت نام حضوری و مصاحبه: دانشکده توانبخشی،جنب دپارتمان فیزیوتراپی، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان واحد توانبخشی
     

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):