۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
شرکت در نوآوردگاه BCI
اعضای انجمن روباتیک پزشکی از 2 اسفند تا 6 اسفند به مدت 5 روز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در نوآوردگاه در کارگاه های مربوطه و مسابقه شرکت کردند.
1395/12/6   0
اعضای انجمن روباتیک پزشکی (دانشکده پزشکی) بعد از پذیرفته شدن در مرحله مقدماتی شرکت در نوآوردگاه رابط مغز رایانه صندوق نوآوری و شکوفایی؛ طی 5 روز از 2 اسفند تا 6 اسفند در کارگاه مختلف مربوط به مارکتینگ و کارگاه های تیم سازی و بیزینس مدل و .... شرکت کردند و پس از کسب اطلاعات لازم جهت ورود به بازار، کسب و کار تیم ارائه گردید و بعد از آن به نقد و بررسی توسط کارشناسان این زمینه و داوران پرداخته شد.
  مرجع خبر: مصطفی نعمتی زاد
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):