Skip Navigation Links

 

آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

دانلود آیین نامه

 کمیسیون موضوع مواد2 و3 آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تاریخ 20/12/86 تشکیل و درخصوص تسهیلات اعطایی به استعدادهاي درخشان، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1-    امکان شرکت در آزمون ورودي مقاطع بالاتر در رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي:

الف) دانشجویان ترم آخر رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره‌هاي تخصصی شرکت نمایند.

ب)فارغ التحصیلان رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروساز ي که حداکثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند، مجازند در آزمون‌هاي تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاري ادامه دهند . بدیهی است این گروه، باقیمانده خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

2-    فارغ‌التحصیلان رشته‌هاي پیراپزشکی بدون محدودیت می توانند در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر شرکت نمایند.

3-    مشمولین این آئین‌نامه اجازه دارند خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر را در مراکز بهداشتی درما نی آموزشی و ... تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان‌هاي وابسته در شهرهاي غیر مجاز (تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان) انجام دهند.

تبصره: با عنایت به مفاد تبصره 4 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان , پزشکان عمومی ذکور مکلفند ک سال اول خدمات را در مراکز بهداشت ی درمانی روستایی انجام دهند. لذا در سال دوم خدمت می توانند از امتیازات این بند استفاده نمایند.

لازم به ذکر است معافیت‌هاي موضوع مصوبه 14/8/84 این کم یسیون در خصوص استعدادهای درخشان به شرح ذیل به قوت خود باقی بوده و مرجع صدور آن کما فی السابق دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت می باشد:

الف – برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي با كسب نمره 5/2 انحراف معيار بالاتر از ميانگين (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

ب – دارندگان مدال طلا ،نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج – برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي ، جشنواره هاي هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

د – مالكان  ابداع يا اختراع ثبت شده با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارتخانه هاي مربوطه

ه – دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط

و – 5/2 % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي(حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

 ز – رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير :

- در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد : تا  20 نفر  پذيرفته شده در هر رشته  يك نفر، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته  دو نفر و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر. 

-در آزمون هاي ورودي  Ph.D : تا  5 نفر   پذيرفته شده در هر رشته يك نفر،تا 10 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 10 نفر باشد در مجموع سه نفر.

ح– 1% دانشجويان برتر هر رشته ورودي هر سال تحصيلي دانشگاه وحداقل يك دانشجوي دوره كارداني بامعدل 5/18 يا بيشتر، يك دانشجوي مقطع كارشناسي بامعدل 18يا بيشتر، براي مقاطع بالاتر معدل  17يا بيشتر الزامي است.

ط- دانشجويان پژوهشگر برجسته به پيشنهاد شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه و تائيد شوراي پژوهشي و دبيرخانه شورا واقع در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع

ي-  رتبه هاي برترپذيرفته شده درهر رشته در آزمون نهايي دانشنامه تخصصي : به ازاي هر 20 نفر  پذيرفته شده   يك نفر، تا 50 نفر پذيرفته شده دو نفر و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر.

 

 

 


bt kargah1 .jpg

کارگاه های آموزشی


Language Academy.jpg

آکادمی زبان


bt anjoman1 .jpg

انجمن های علمی ا


bt pajouda1 .jpg

فصلنامه پژودا  


bt RRE bt1.jpg

RRE


 bt tumsrd1 .jpg

TUMS-RD

اسلاید های کارگاه های آموزشی

تالار افتخارات

گالری عکس


 


جستجو در سايت:

© سايت مركز رشد استعدادهاي درخشان - 1387 - RayanPajouh