۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


آیین نامه های استعدادهای درخشان :

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 دوره ترکیبی MPH با دکتری عمومی

آیین نامه اجرایی سهمیه مازاد (40 امتیاز) دستیاری پزشکی

آيين نامه جدید تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آیین نامه تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلی

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی

آیین نامه پژوهشگر برجسته (دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر)

آيين‌نامه و دستورالعمل اجرایی دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS Research Diploma)

جدول تخصيص امتياز تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

گذراندن دروس عمومی به صورت غیرحضوری

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مشترک بر حسب آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی