۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

جزییات و زمان بندی کارگاه های فصل پاییز


مراحل ثبت نام حضوری کارگاه های مرکز پژوهش های علمی

Workshops Registration Guideline.jpg
 

 شیوه نامه ی ثبت نام حضوری کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

برای شرکت در کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان مراحل زیر را انجام دهید:

1. مراجعه به وب سایت مرکز برای کسب اطلاع از کارگاه ها و زمان برگزاری آن ها در ابتدای هر ماه 

2. رجوع به مسئول آموزش در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 

3. با ارایه کارت دانشجویی نام شما در لیست کارگاه های درخواستی رزرو خواهد شد.

4. برگزاری کارگاه توسط ایمیل یا پیام کوتاه به اطلاع شما خواهد رسید.

5. برای شرکت در کارگاه در روز و زمان مقرر در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان حضور بهم رسانید. 

6. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 88989161 الی 4 داخلی 8 ( بخش کارگاه ) تماس بگیرید.