۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

پرسش نامه ارزشیابی کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

برنامه کارگاه های فصل بهار


شیوه نامه ی ثبت نام حضوری کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

:برای شرکت در کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان مراحل زیر را انجام دهید

 ۱. مراجعه به صفحه کارگاه های سایت مرکز پژوهش های علمی برای کسب اطلاع از کارگاه ها و زمان برگزاری آن ها، در ابتدای هر ماه.

۲. مراجعه به مسوول آموزش در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان جهت ثبت نام حضوری 

۳. با ارایه کارت دانشجویی نام شما در لیست کارگاه های درخواستی رزرو خواهد شد.

۴. برگزاری کارگاه توسط ایمیل یا پیام کوتاه به اطلاع شما خواهد رسید.

۵. برای شرکت در کارگاه در روز و زمان مقرر در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان حضور بهم رسانید.

۶. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۸۸۹۸۹۱۶۱-۴  داخلی ۸ (بخش کارگاه) تماس بگیرید.

آدرس مرکز پژوهش های علمی دانشجویان: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی تقاطع ایتالیا- پلاک 56.

این شیوه نامه توسط سید معین حسینعلی پور مسوول کنترل کیفیت مرکز و با کمک مشکات ترکمانیان مسوول روابط عمومی و با راهنمایی های مانی بیگی دبیر مرکز تنظیم شده است.