۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

چارت سازماني

ساختار يا چارت سازماني مركز استعداد‌هاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

ساختار مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

الف– شوراي سياست‌گذاري:

  اين شورا مركب از ریيس دانشگاه (ریيس شورا‌) معاونين دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و پشتيباني‌) و ریيس مركز استعدادهاي درخشان (دبير شورا‌) مي‌باشد. اين شورا وظيفه سياست‌گزاري كلان و تعيين خط ‌مشي‌هاي كلي، ارايه خدمات و پشتيباني دانشجويان مستعد، نخبه و استعدادهاي درخشان دانشگاه را به‌عهده دارد. جلسات شوراي سياست‌گزاري به پیشنهاد دبیر شورا و با نظر شخص ریيس دانشگاه براي انجام وظايف گفته شده برگزار مي‌شود، تعداد جلسات در سال و محتوي بحث نيز توسط ریيس دانشگاه تعيين مي‌شود.

 وظايف:

 1-           تعيين دورنماي سازمان و مأموريت لازم براي دستيابي به اين دورنما

2-           تعيين اهداف روابط براي دستيابي به دورنماي تعيين شده در طي مأموريت مشخص شده

3-           دريافت بازخورد از سطوح پايين‌تر براي ارتقاي سازمان

4-           بررسي مكرر سازمان و اجراي تغييرات لازم در اهداف و خط‌مشي سازمان براي بهبود عملكرد سازمان

5-           بررسي سالانه اطلاعات مسير پيشرفت سازمان به‌صورت دوره‌اي (سالانه يا هر 6 ماه‌) براي ارزيابي وضعيت سازمان در مسير تعيين شده و دستور براي تغييرات لازم

 ب - ریيس مركز:

 رياست مركز به‌عهده یکی از اعضاي هيأت علمي ‌به انتخاب شخص رياست دانشگاه است. به‌طور كلي ریيس مركز مسوول مستقيم مركز است و وظيفه مديريت، برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، رهبري و كنترل فعاليت‌هاي مرتبط با استعدادهاي درخشان در دانشگاه را به‌عهده دارد. بررسي مسيرهاي مربوط به رشته‌هاي علمي ‌مختلف مورد علاقه دانشجويان به‌طريقي كه بتواند منتهي به دريافت مدارك تحصيلي در آن رشته‌ها شود نیز به‌عهده رييس مركز است.

وظایف:

 1-           تعيين اهداف كوتاه‌مدت لازم براي رسيدن به دورنماي تعيين شده مركز توسط شوراي سياست‌گزاري

2-           تعيين چالش‌هاي موجود فراروي مركز و ارایه آن‌ها به شوراي سياست‌گزاري

3-           جمع‌آوري بازخوردهاي سالانه و برنامه‌ريزي براي تدوين اين بازخوردها و ارایه آن‌ها به شوراي سياست‌گزاري

4-           نظارت بر كاركرد بخش‌ها و واحد‌هاي مختلف مركز

5-           تاييد و صدور حکم مدير اجرايي واحد پژوهش‌هاي دانشجويي که با قوانين مصوب اعضاي انجمن‌هاي دانشجويي و با انتخابات    تعيين مي‌شود

6-           مشاوره با شوراي مشورتي دانشجويي و بازتاب نظرات و راهكارهاي آن‌ها به شوراي سياست‌گزاري

7-            شركت در جلسات رسمي‌و وزارت‌خانه‌اي و پي‌گيري و اجراي قوانين وزارتخانه‌اي مصوب در دانشگاه

8-            برگزاری جلسات منظم ماهانه با مسوولين واحدهاي مختلف برای ارتقا مركز و گرفتن راهكارهاي پيشنهادي از واحدهاي مختلف

9-           تنفيذ اختيارات در حوزه‌هاي مختلف و برقراري ارتباط بين واحدهاي مختلف

10-       عقد قراردادهاي لازم جهت انجام سفارشات آموزشي خدماتي و امكاناتي

11-      به‌كارگيري نيروهاي لازم در بخش‌هاي مختلف مستقيماً تحت‌نظر ریيس مركز و با دستور ايشان انجام مي‌شود.

 ج- شوراي مشورتي اساتيد :

شورايي است كه عهده‌دار بررسي، تأييد و نظارت طرح‌هاي آموزشي، پژوهشي و نيز نظارت بر امور اجرايي مركز مي‌باشد. اين شورا متشكل از سه بخش دانشجويي، هيأت‌علمي ‌و اشخاص حقوقي (رييس مركز و روساي دانشكده‌ها‌) مي‌باشد .

وظايف:

1-            تشكيل جلسات مرتب بحث و بررسي برای ايجاد راهكارها، تعريف اهداف جديد و ارایه آن به ریيس مركز

2-            تشكيل گروه‌هاي بررسي جهت حل و برطرف كردن معضلات و چالش‌ها

3-           مشاوره به ریيس مركز در مواقع لزوم

4-           سفارش بسته‌هاي جديد آموزشي و يا بررسي‌هاي سازماني در موقع لزوم

5-           ارايه مشاوره و راهکار به هر زیر واحد در موارد لزوم

6-           ارایه راهكارهاي مختلف و متناسب ارتباطي بین انجمن‌هاي ضعيف‌تر به انجمن‌هاي موفق‌تر و قوي‌تر و ارتقا عملكرد آن‌ها

 د- شوراي مشورتي دانشجويي (شوراي مركزي):

شورايي است كه عهده‌دار بررسي، تأييد و نظارت طرح‌هاي آموزشي، پژوهشي و نيز نظارت بر امور اجرايي مركز مي‌باشد. اين شورا متشكل از سه بخش دانشجويي، هيأت‌علمي ‌و اشخاص حقوقي (رييس مركز و روساي دانشكده‌ها‌) مي‌باشد. بخش دانشجويي توسط انتخابات ساليانه انتخاب مي‌شود و به‌منظور بازتاب مستقيم نظرات، راهكارها و پيشنهادات دانشجويان به‌صورت مستقيم به ریيس مركز طراحي شده است. دخيل كردن مستقيم دانشجويان در امر تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي از ساير اهداف ايجاد اين شوراست.

وظايف:

1-     بازتاب نظرات دانشجويان عضو انجمن‌ها، مشكلات انجمن‌ها و نيازهاي آن‌ها به ریيس مركز

2-     تشكيل جلسات مرتب بحث و بررسي برای ايجاد راهكارها، تعريف مصوبات مورد نیاز جديد و ارایه آنها به ریيس مركز

3-     تشكيل گروه‌هاي بررسي جهت حل و برطرف كردن معضلات و چالش‌ها

4-     مشاوره به ریيس مركز در مواقع لزوم و بازتاب نظرات دانشجويان در تصميم‌گيري‌هاي كلان سفارش بسته‌هاي جديد پژوهشی و در مواردی آموزشي و يا بررسي‌هاي سازماني در مواقع لزوم

5-     درخواست لغو عضويت اعضای مرکز(با توجه به ماده 6ـ عضو در اساسنامه مرکز)

6-     پيشنهاد عزل سرپرست به معاون پژوهشي دانشگاه (با تصويب حداقل 3/2 از كل اعضا)، بررسي عملكرد سرپرست و گزارش به معاون پژوهشي دانشگاه يا اعضاي مركز

7-     بازنگري اساسنامه

8-     نوشتن برنامه جامع مرکز

9-     انتخاب دبير از میان نامزدهای دبیری مرکز و معرفی به سرپرست جهت انتصاب

10- بررسي صلاحيت كانديداهاي بخش دانشجويي شوراي پژوهشي مركز مطابق با آيين نامه داخلي

11- ايجاد سيستم مناسب جهت اخذ پيشنهادها و انتقادهاي اعضاي مركز

12- گزارش صورت جلسات و مصوبات به اعضاي مركز از طريق برد يا بولتن يا شبكه هاي رايانه اي

13- حق استيضاح سيستم اجرايي شامل دبير و مسئولين شعبه ها و مديران واحدهای مرکز و کارمندان واحدهاي ستادي

14- تصويب آيين نامه هاي داخلي مركز

15- همكاري با مركز در دفاع از منافع و مصالح مركز

16- سياستگزاري پژوهشي مركز

17- بررسی مصوبات بخش R & D  مرکز

تبصره: كليه مصوبات بخش دانشجويي شوراي پژوهشي بجز پيشنهاد عزل سرپرست به معاون پژوهشي دانشگاه بايد به تاييد سرپرست مركز برسد.

 ب-1- واحد توسعه توانمندیهای فردی – اجتماعی:

 این واحد مسؤول طراحی و اجرای دوره های آموزشی نظری و عملی و نیز پروژه ها و طرحهایی، در جهت ارتقا توانمندیهای فردی – اجتماعی استعدادهای درخشان می باشد.

 ب-1-1- کارگاههای مهارت زندگی حرفه ای:

 این دوره ها عبارتند از مدیریت، تصمیم گیری ، مدیریت زمان، حل مشکل، مهارت های ارتباطی، اصول و فنون مذاکره، تفکر استراتژیک و ...

 ب-1-2- کلاسهای زبان خارجه:

 از طریق قرارداد با مؤسسات معتبر و اعمال تخفیف برای دانشجویان استعدادهای درخشان در جهت تقویت زبان دوم دانشجویان بخصوص زبان انگلیسی تلاش می شود.

 ب-1-3- طرح استاد ملازم:

 طرح معمول استاد مشاور که هم  اکنون در دانشگاه اجرا می شود عملاً به فرایندی فرمالیته تبدیل شده است که دانشجویان تنها یکبار در طول ترم یعنی هنگام انتخاب واحد استاد مشاور خود را ملاقات می کنند. برای آنکه طرح جدید، با طرح معمول استاد مشاور اشتباه نشود، این طرح استاد ملازم نامیده است. در این طرح تلاش براین است که رابطه ی دانشجو و استاد ملازمش طوری برقرار شود که دانشجو برای استاد کاملاً ویژه و واحد  (Unique) محسوب شود و بدین ترتیب دانشجو خواهد توانست در مجموع از طریق الگوبرداری از منش و تجربیات استاد خود بهره مند گردد. 

 ب-2- واحد طرح و برنامه (R&D):

 اين واحد در واقع بازوي اصلي مديريتي مركز است كه در مشاوره ی مديريت و برنامه‌ريزي‌هاي مختلف مربوط به ارتقاي مركز شركت دارد و به‌عنوان محلي براي ورود افكار جديد طراحي شده است. بررسي آموزش‌هاي لازم براي هر واحد، توسعه و به‌روزسازي آموزش‌هاي لازم، بررسي و سفارش اين آموزش‌ها نيز از اهداف تأسيس اين واحد بوده است. وظايف اين واحد در دو گروه عمده قرار مي‌گيرد كه عبارتند از محلي براي پذيرش‌طرح‌ها و نظرات دانشجويان و استفاده از اين نظرات در بهبود عملكرد انجمن‌ها و پروژه‌ها و يا تبديل اين طرح‌ها و نظرات به پروژه‌هاي آموزشي و اجرايي و اجراي آن توسط فرد ارایه‌دهنده با كمك واحد توسعه آموزش. از طرف ديگر تعيين اولويت‌هاي اجرايي مركز، به‌عنوان مثال يافتن انجمن‌هايي كه نياز به تشكيل آن‌ها وجود دارد. ميزان تأسيس تعداد انجمن‌ها در هر سال و. . . به‌عهده اين واحد مي‌باشد. همچنین پیگری تصویب طرحها و پروژه های آموزشی که  نیازمند مصوب شدن در سطح دانشگاه و یا وزارت خانه می باشند و نیز معرفی طرحهایی را که قابلیت اجرا در سطح کشور را دارند به سایر دانشگاهها و وزارت متبوع ، به عهده دارد.

وظايف:

 1-           بررسي ادواری به‌منظور ارايه راهکارهای مناسب و مورد نياز دانشگاه و كشور كه در حال حاضر وجود ندارند.

2-           بررسي ادواری اولويت‌هاي اجرايي مركز در راستاي پذيرش و اجراي پروژه‌هاي جديد

3-           دريافت نظرات دانشجويان و افكار جديد آن‌ها و تبديل آن به پروژه‌هاي قابل اجرا

4-           بررسي بازخوردهاي ادواری مركز و ارايه راهكارها و پروژه‌هاي لازم در صورت لزوم

5-           تعيين اولويت‌هاي اجرايي مركز با توجه به اهداف و دورنماي تعيين شده  در راستاي اهداف تعیین شده

6-           ارزيابي و الويت‌دهي پروژه‌هاي موجود و ارايه شده به مركز با توجه به اولويت‌هاي تعيين شده و گزارش به ریيس مركز در جهت تسهیل تخصيص منابع و اجراي پروژه‌هاي مناسب‌تر

 توضيح: اعضاي كميته تحقيق و توسعه با نظر رئیس مرکز از افرادي كه مطالعات و سابقه مديريتي دارند انتخاب مي‌شوند، که در راستای به‌‌كارگيري افراد مطلع‌تر در كميته اصلي و به‌كارگيري ساير افراد در زيركميته‌ها مي‌باشد. هر فرد در صورت احساس توانايي و علاقه فردي مي‌تواند به دبير دفتر طرح و برنامه مراجعه كند و در صورت  احراز صلاحیت در اين واحد فعاليت داشته باشد.

 ب-3- واحد مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران:

 این واحد بزرگترین زیرمجموعه مرکز و متشکل از تعدادی زیرواحد یا بخش است.

مرکز، متولی پرورش استعدادهای دانشجویان دانشگاه در زمینه‌های مرتبط با علوم پزشکی است. این مرکز علاوه بر تربیت پژوهشگر در سطوح مختلف و پژوهش دانشجویی به عنوان محور فعالیت خود، بر آن است تا محیطی را ایجاد کند که قابلیت‌های مورد نیاز دانشجویان گروه پزشکی در زمینه‌های مدیریت، برقراری ارتباط، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت، تفکر استراتژیک، اخلاق پژوهش و ... در آن شکوفا شود. مرکز مفتخر است تا با گنجینه‌ی ارزشمند نخبگان کشور با استفاده از روش‌های روزآمد و گسترش ارتباطات داخلی و بین المللی در بین مراکز پژوهش دانشجویی معتبر بین المللی قرار گیرد.

بالاترین عنصر در بدنه‌ی مرکز پژوهش‌ها دبیر کل بوده که توسط شورای مرکزی مرکز رشد استعدادهای درخشان از بین نامزدها به مدت یک سال انتخاب می‌گردد.

دبیر کل مرکز باید واجد شرایط زیر باشد:

1-     سابقه‌ی اجرایی به مدت حداقل یک سال در داخل یا خارج مرکز را داشته باشد.

2-     حداقل یک سال عضو فعال مرکز رشد استعدادهای درخشان بوده باشد.(شاخصه‌های عضو فعال در مصوبات تاریخ 10/6/87 در شورای مرکزی مرکز رشد استعدادهای درخشان به تصویب رسیده است .)

3-     دوره علوم پایه‌ی خود را پشت سر گذاشته باشد.

4- حدااقل یک سال از دوره‌ی تحصیل وی باقی مانده باشد.

دبیرکل ملزوم بوده که گزارشی از نتایج بخش‌های مورد پایش و زیرمجموعه‌ی خود را هر شش ماه در جلسه‌ای با حضور رئیس مرکز و شورای مرکزی به اطلاع برساند. دبیرکل در صورت تمایل در پایان سال اول مجدداً قادر به نامزدی برای دومین سال متوالی خواهد بود. در صورت عدم رضایت حداقل یک سوم از انجمن‌های مرکز از عملکرد دبیر، جلسه‌ای با حضور ریاست و شورای مرکزی مرکز رشد استعدادهای درخشان برگزار شده و در صورت عدم پاسخ‌دهی مناسب دبیر، شورای مرکزی و ریاست برای انتخابات مجدد برای انتخاب دبیر تصمیم گیری می‌نمایند.

در شرایط فعلی بخش‌های: انجمن‌های علمی، دانشکده‌ها، فناوری اطلاعات و انفورماتیک، آموزش پژوهش و تضمین کیفیت به عنوان سایر زیرواحدهای مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان شناخته شده و در صورت لزوم و با توجه به شرایط با نظر رئیس مرکز و شورای مرکزی تعداد این بخش‌ها قابل افزایش و یا کاهش است. طرح افزایش یا کاهش این بخش‌ها توسط دبیر با مسؤولین هر یک از انجمن‌ها قابل پیشنهاد است.

 ب-3-1- بخش عملكردي دانشجويان:

 اين بخش كه توسط يك دانشجو(مسئول واحد انجمن ها در شورای اجرایی) و با همکاری یک کارمند ثابت، اداره مي شود، تمام اطلاعات مربوط به سوابق و فعاليت‌هاي دانشجويان عضو مرکز را جمع‌آوري نموده و يك بانك اطلاعات (data base) الكترونيكي را تهيه مي‌نمايد. مسئول بخش عملكردي همچنين فعاليت‌هاي انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها را پس از جمع‌آوري، بررسی و گزارش مي‌دهد.

دانشجويان علاقه‌مند به عضويت در مركز و يا فعاليت در يكي از انجمن‌ها يا پيش‌انجمن‌ها، بايد از طريق اين بخش اقدام كنند.

 وظايف:

 1-     به روز کردن آيين‌نامه‌ ثبت پیش انجمن‌ها و انجمن‌ها

2-     انجام كليه فعاليت هاي مربوط به انجمن‌ها و پيش انجمن ها(عضويت،ثبت و ...)

3-     پايش انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها

4-     بارگذاری كردن گزارش انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها و ارائه‌ي آن‌ها به بخش تضمين كيفيت

5-     ارائه گزارش كلي 6 ماهه از روند پيشرفت انجمن‌ها و پيش‌انجمن ها

6-     جمع‌آوري اطلاعات اعضای مرکز

7-     تهيه بانك اطلاعات الكترونيكي از تمامي اعضاي مركز

 زير بخش انجمن‌هاي دانشجويي:

اين انجمن‌ها در يك حوزه علمي‌، تخصصي و یا فوق‌تخصصي، به‌منظور مطالعه بيشتر، ارایه پروپوزال و تولید علم در آن حوزه تأسيس مي‌شوند. انجمن‌ها براساس علاقه فردي یا گروهي دانشجويان، نيازهاي طبقه‌بندي شده دانشگاه و كشور– كه در واحد طرح و برنامه مشخص مي‌شود– تعيين مي‌شود. تشكيل اين انجمن‌ها براساس آيين‌نامه و با موافقت رييس مركز انجام مي‌شود. در هر انجمن حداقل وجود يك عضو هيات‌علمي‌لازم است ولي در مواردي كه چنين امكاني وجود نداشته باشد با كسب اجازه از رييس مركز آن انجمن مي‌تواند بدون هيات‌علمي تشكيل شود. پايش انجمن‌ها به‌صورت دوره‌اي انجام و حمايت‌ها و پاداش‌ها برحسب فعاليت‌هاي آن‌ها صورت خواهد گرفت.

 وظايف انجمن‌ها:

1-      هر انجمن موظف است اساس‌نامه انجمن، اهداف آموزشي- پژوهشي(به صورت یک business plan) و ليست اعضا و CV کامل آن‌ها را در هنگام تشكيل ارايه نمايد

2-           طراحي و يافتن مسير آموزشي مناسب براي مطالعه در عنوان مشخص شده با بررسي در مسيرهاي مشابه در داخل و خارج كشور

3-           شركت در كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي تعيين شده در دفتر طرح و برنامه براي انجام ساير وظايف تعيين شده

4-           شركت در كارگاه‌ها، كلاس‌ها و همايش‌هاي مرتبط با عنوان انجمن

5-           تشكيل گروه مطالعاتي، طراحي مسير مطالعاتي و مسير كلي فعاليت انجمن

6-           ارايه پروپوزال و اجراي طرح پژوهشي

7-           چاپ مقالات در مجلات بين‌المللي و داخلي

8-           برگزاري كارگاه‌ها، كلاس و همايش‌هاي علمي‌

9-           همكاري با ساير انجمن‌ها و ارايه خدمات آموزشي و فكري لازم به آن‌ها

 توضيح: انجمن‌ها بخش‌هاي مستقل دانشجويي هستند. باید توجه داشت که وظايف گفته شده محدود كننده انجمن‌ها نيست و اين وظايف مسير طبيعي اين انجمن‌ها در راه كسب مدارج فوق‌تخصصي و شکوفایی در اين مسير است. به اين ترتيب هر انجمن با توجه به اهدافي كه در آن انجمن تعيين مي‌شود، امكان انتخاب يك يا چند وظيفه از وظايف گفته شده را دارد. 

 تبصره: تقاضاي دريافت اعتبارات علمي ‌و درجه تحصيلي به پيشنهاد مسوول انجمن صورت مي‌گيرد و پس از بررسي توسط رييس مركز نهایتاً بايد به تاييد شوراي سياست‌گزاري برسد.

 ب-3-2- بخش دانشكده‌ها:

1- ثبت و پذيرش انجمن‌ها در هر دانشكده

2- تأمين امكانات فيزيكي لازم براي فعاليت‌انجمن‌ها در هر دانشكده

3- سازمان‌دهي انجمن‌های مربوط در هر دانشكده

4- بازتاب نيازهاي خاص پژوهشي و آموزشي دانشجویی در هر دانشكده

 توضيح:  تأسيس اين بخش به‌صورت دفتري مستقل در هر دانشكده با همكاري و فعاليت اعضاي انجمن‌هاي همان دانشكده امكان‌پذير خواهد بود. در هر صورت تشکیل انجمن‌هاي فرادانشكده‌ای و فرادانشگاهی برای ارتقای علمی آن‌ها توصیه می‌شود.

  ب-3-3- بخش IT:

 اين بخش مسئول راه‌اندازي، refresh كردن شبكه مي باشد. مسئول بخش IT موظف به refresh كردن نرم‌افزارهاي كامپيوتري مركز، تهيه IP جديد، طراحي و مديريت username و password براي اعضا و ايجاد حساب كاربري (account) براي اعضا و كارمندان مي‌باشد.

همچنين انجام كليه كارهاي نرم‌افزاري مربوط به انواع جشن‌ها و مراسم مركز بر عهده مسئول بخش است. لازم به ذكر است كه مسئول اين بخش توسط دبير مركز منصوب مي‌شود.

 وظايف:

 1-     به روز‌آوري سايت

2-     ارتقا سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم افزاري

3-     Refresh كردن نرم‌افزارهاي شبكه و باقي كامپيوترهاي مركز

4-     تهيه IP جديد در صورت نياز

5-     طراحي و مديريت username و password براي اعضا

6-     ايجاد حساب كاربري (account) براي اعضا و كارمندان

ب-3-4- بخش آموزش:

 این بخش از دو زیر بخش  "کارگاه ها" و "(Real Research Experince)RRE" تشکیل می شود:

   زیر بخش (Real Research Experince)RRE :

در این زیر بخش از مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان، به دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران، تمامی مراحل پژوهش(اعم از روش تحقیق  Iو II، آمار،search  در Pubmed، آشنایی با سایت کتابخانه الکترونیک TUMS، scientific writing و ....... ) آموزش داده می شود و سپس این دانشجویان برای تجربه عملی کار پژوهشی به  اساتید و واحد های پژوهشی دانشگاه یا خارج دانشگاه لینک می شوند.

 زیر بخش  کارگاه ها:

در این زیر بخش برای دانشجویان متقاضی  کارگاه های مجزا در دو زمینه Life Skill(اعم از خلاقیت، کار تیمی، مدیریت زمان، روابط عمومي و .......) و Research Training (اعم از روش تحقیق  Iو II، آمار،search  در Pubmed، آشنایی با سایت کتابخانه الکترونیک TUMS، scientific writing و ......) به صورت کارگاه های با موضوع مجزا ارائه می گردد تا در صورتی که فردی تنها در یک یا چند زمینه خاص نیاز به آموزش  داشت بتواند تنها با گذراندن همان کارگاه ها به هدف خود نائل آید.

 وظايف:

 1.آموزش اصول اوليه زندگي(Life Skill) با آموزش مهارت هاي توسعه اي

2.نگه داشتن روحيه و شور و شوق دانشجويان، به ويژه  در  سال پايين تر ها

3.آموزش تمامي مراحل  پژوهش از انتخاب موضوع تا نوشتن وارسال مقاله

4. زمينه سازي براي ارايه طرح هاي پژوهشي و نتايج علمي آن(مقاله، كنگره، اختراع و ...) در راستاي نياز هاي نظام سلامت كشور

 ب-3-5- بخش پژوهش:

 اعضاي شوراي پژوهشي كه سالانه پس از كانديداتوري توسط رييس مركز رشد استعداد درخشان انتخاب مي شوند، در این بخش فعاليت مي كنند. اين بخش، از سه زیر بخش  "بررسي پروپوزال ها" و "مشاوره هاي پژوهشي" و "ثبت نتايج تحقيقاتي" تشکیل می شود:

 زیر بخش بررسي پروپوزال ها:

در اين زير بخش طرح هاي پژوهشي ارسالي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بررسي  مي شود و در صورت تاييديه،  در جلسه همراه با  اساتيد بازبيني نهايي مي گردد و در صورت تاييد نهايي از طرف مركز به معامنت پژوهشي ارسال مي گردد.

 زیر بخش مشاوره هاي پژوهشي:

مشاوره هاي پژوهشي  دانشجويان و اساتيد و واحد هاي اداري و سازمان ها به اين زير بخش  ارجاع مي گردد و اين واحد كه متشكل از اعضاي شوراي پژوهشي مي باشد، اين مشاوره ها را انجام مي دهد.

 زیر بخش ثبت نتايج تحقيقاتي:

اين زير بخش كه توسط يكي از كارمندان مركز اداره مي گردد، مسئوليت ثبت موارد زير را دارد:

اسامي محققان مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان(تمامي دانشجويان و  اساتيدي كه در طرح هاي ارسالي از مركز به معاونت پژوهشي مجري يا همكار بوده اند)

 نتايج تحقيقاتي اعم ازثبت اختراع، مقاله، خلاصه مقاله ارسالي به كنگره و غيره  كه در آنها affiliation  مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان به نحوي آورده شده باشد.

اطلاعات كنگره هايي كه به صورت فردي يا به صورت نظام مند دانشجويان عضو مركز در آنها شركت داشته اند.

 وظايف:

1.      بررسی پروپوزال های دانشجویی که در آنها مجری اصلی دانشجو باشد.

2.      ارائه مشاوره پژوهشی در مراحل مختلف پژوهش

3.      ثبت CVی دانشجویان و اساتید همکار یامجری در پروپوزال های ارائه شده به مرکز

4.      ثبت اطلاعات کتب، مقالات، خلاصه مقالات کنگره ها و دیگر نتایج علمی فعالیت دانشجویان عضو مرکز

 ب-3-6- بخش تضمين كيفيت:

 وجود این بخش براي تضمين، كنترل كيفيت و ارزيابي انجمن‌ها و سایر زیرواحد ها ضروري به‌نظر مي‌رسد. اين بخش به‌منظور بررسي كيفي انجمن‌ها و سایر زیرواحد ها ، قانون‌مدار كردن،  بهبود عملكرد آنها  و ارایه راهكارهاي مناسب تأسيس شده است. این بخش مسوول پي‌گيري و ارزيابي دوره‌اي فعاليت‌ها  و پيشنهاد معيارها و رتبه‌بندي‌ها و راه‌هاي مختلف ارتقا است .

 وظايف:

 1-     بررسي نیم سالانه نتايج فعاليت‌ها و مقايسه آن با هدف‌ها و برنامه‌هاي ارایه شده

2-      تعيين موقعیت  هر بخش در طي مسير اهداف نوشته شده در اساسنامه و برنامه جامع  و  يافتن نقاط ضعف و قوت در طي اين مسير

3-     ارایه نقاط ضعف و قوت بخش ها در ارتباط با هم به‌صورت ليستي از موفقيت‌ها و شكست‌ها

4-     بررسي علمي ‌براي تعيين اهداف و انتخاب شاخص‌هاي كيفي مناسب و ارزيابي عملكرد هر زیر واحد در سطح مرکز، کشور و با فعاليت‌هاي بين‌المللي

5-      ارايه مشاوره و راهکار به هر بخش در موارد لزوم

 تبصره: قوانین كنترل كيفيت بر اساس ابلاغیه های دانشگاه و در موارد فقدان قانون ابلاغی،بر اساس آیین نامه های داخلي واحد توسعه پژوهش‌های دانشجویی تعیین مي‌شود.

 ب-3-7- بخش ارتباطات:

 مسئول برقراری  ارتباطات داخلی و خارجی مرکز ما بین دانشجویان، اساتید و سازمانها می باشد؛این بخش به دو زیربخش کلی روابط عمومی و روابط بین الملل تقسیم می گردد.

 زير بخش روابط عمومی:

اطلاع رسانی امور مرکز و انجام تمامی هماهنگی های لازم در این راستا، فعالیت های این زیربخش را تشکیل می دهد. در این زیر بخش سه مجموعه سایت، نشریه پژودا و تبلیغات قرار میگیرند.

 وبگاه:

این مجموعه توسط یک دانشجو و یک کارمند اداره می شود که وظیفه  قرار دادن کلیه اسناد و عملکردهای مرکز از جمله لیست انجمنها، آیین نامه ها، برنامه کارگاه ها، اخبار روزانه مرکز، لینکها و ... را در وبگاه مرکز بر عهده دارند. 

وظایف:

1-     قرار دادن فایل الکترونیکی کلیه اسناد و اطلاعات و گزارشات کلی مرکز و نیز اختصاصی یک واحد ساختاری مرکز، در وبگاه مرکز

2-     قرار دادن اخبار مربوط به مرکز در وبگاه مرکز

3-     به روز رسانی وبگاه مرکز

4-     انجام کارهای فنی مورد نیاز برای وبگاه مرکز

 

نشریه پژودا:

این مجموعه را یک دانشجو اداره می کند و به کمک واحد های ستادی مرکز، فعالیت های آن انجام می گیرد.  نشریه در راستای ثبت فعالیتهای و دستاوردهای علمی پر اهمیت تر مرکز، نشر مقالات دانشجویان، نشر اخبار علمی مهم دنیا،معرفی و تشریح موضوعات علمی به روز دنیای علم  و نیز آموزش مرحله ای پژوهش،  فعالیت می کند.

وظایف:

1- نشر و ثبت نتایج فعالیتهای علمی و مقالات دانشجویان

2- طراحی و راه اندازی بانک اطلاعاتی نشریه شامل اطلاعات اعضای همکار در هر شماره مجله، اطلاعات مقالات چاپ شده شامل عنوان، مرحله بررسی، اطلاعات  داوران علمی و متدولوژی، آرشیو نشریه و چارت بررسی و تصویب مقالات

3- برقراری ارتباط با دانشجویان برای جذب مقالات و مکتوبات علمی آموزشی

 تبلیغات:

واحد تبلیغات جهت اطلاع رسانی کلیه امور داخلی و خارجی مرکز به مخاطبان فعالیت می کند.

وظایف:

1- تهیه بورد مناسب برای هر یک از کمیته ها یا واحد های مرکز

2- تهیه پوستر مناسب برای اطلاع رسانی درباره یک موضوع

3- تهیه بروشور مناسب برای اطلاع رسانی موارد مختلف

4- اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف از جمله طرح RRE و کنگره ها

5- تعیین یک نماینده پژوهشی برای هر ورودی جهت اعلام برنامه های مرکز به دانشجویان هر ورودی و گردآوری و اعلام بازخوردها و نیاز های دانشجویان هم ورودی خود به مرکز

6- شناسایی مراکز تحقیقاتی و افراد مرتبط در زمینه پژوهشهای فرهنگی-اجتماعی و آموزشی جهت برقراری ارتباط و امضای تفاهم نامه با آنها

  زير بخش‌‌‌روابط بین الملل:

روابط بین الملل جهت متمرکز کردن کلیه فعالیتهای بین المللی مرکز ، ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشجویی بین الملللی ، فعالیتها و ارتباطات بین المللی و پیگیری های لازم جهت شرکت نظام مند یا غیر نظام مند دانشجویان در کنگره های بین المللی، فعالیت می کند.

 وظایف:

1- جستجوی کافی جهت شناسایی کنگره های مختلف

2- تهیه بروشور مرکز به زبان انگلیسی

3- شناساندن مرکز به مجامع بین المللی

4- فراهم کردن مطالب علمی کافی برای ارائه در کنگره ها

5- شناسایی تشکیلات دانشجویی بین المللی

6- تشکیل گروه های خبری مشترک با سایر مراکز بین المللی

7- امضای تفاهم نامه با سایر مراکز بین المللی

8- ارتباط  با دانشجویان اجرایی کنگره های خارجی

 ب-4- واحد توسعه آموزش:

این واحد عهده دار ارائه مهمترین بخش از اجزای برنامه ی استعدادهای درخشان یعنی طراحی عملیاتی و پیاده سازی طرحهای آموزشی مورد نیاز استعدادهای درخشان برای رشد و شکوفایی این استعدادها می باشد. این طرحها پس از طراحی اولیه در واحد تحقیق و توسعه ، توسط این واحد نهایی شده و به اجرا در می آیند. این واحد از سه بخش طرحهای غنی سازی آموزشی، طرحهای گسترش آموزشی و تسهیلات ویژه تشکیل شده است.

 ب-4-1- بخش طرحهای غنی سازی آموزشی:

غنی سازی (Enrichment) به آن دسته از آموزشها اطلاق می شود که در راستای افزایش دانش و مهارت های دانشجویان در رشته های تحصیلی خودشان، انجام میشوند. از جمله طرحهای در حال انجام ، شرکت در دوره MPH و کسب مدرک آن برای دانشجویان پزشکی است.

ب-4-2- بخش طرحهای گسترش آموزشی:

آموزشهایی که در خارج از رشته ی تحصیلی دانشجویان به آنان ارائه می شود در این حیطه قرار می گیرد. در حال حاضر تحصیل همزمان در دو رشته از جمله طرحهای در حال انجام می باشد.

 ب-4-3- بخش تسهیلات ویژه:

این بخش وظیفه اجرایی کردن آئین نامه های آموزشی موجود برای اتسعدادهای درخشان و نیز ارائه پیشنهادات برای تصویب آئین نامه های جدید یا اصلاح آئین نامههای موجود را به عهده دارد.

 ب-5- واحد اداري:

 اين واحد به‌منظور انجام امور اداري و رسمي ‌مركز طراحي شده است و از دو بخش روابط‌عمومي ‌و پشتيباني و بخش پايگاه اطلاعات تشکیل شده است.

 ب-5-1- بخش روابط‌عمومي ‌و پشتيباني:

 اين بخش به‌عنوان محلي براي انجام امور رسمي‌و نامه‌نگاري‌هاي اداري امور اجرايي مركز و انجام هماهنگي‌هاي لازم ايجاد شده است و مسوول ارايه گواهي براي اعضاي مركز جهت ارايه به سازمان‌ها و موسسات مختلف يا استفاده از امتيازات تعيين شده در آيين‌نامه استعدادهاي درخشان مي‌باشد. پي‌گيري تحصيل هم‌زمان در دو رشته تحصيلي از ديگر وظايف اين واحد است. هم‌چنين اين واحد در كمك به شركت دانشجويان در مجامع بين‌المللي فعاليت مي‌نمايد.

 وظايف:

 1-           انجام هماهنگي‌ها و امور اداري روزانه مركز

2-           انجام هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري كلاس‌ها و آماده‌سازي محيط براي تشكيل جلسات انجمن‌ها

3-           اجراي همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم در همايش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌هاي مركز

4-           به روز رسانی وب سایت مرکز

5-           انجام ثبت نام شرکت در کارگاهها ، طرحها، پروژه ها و ثبت نام های موردی مربوط به برخورداری از تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

توضيح: اعضاي اين بخش از كارمندان ‌هستند.

 ب-5-2- بخش پايگاه داده

 با توجه به مصوبات وزارت‌خانه و تعيين درصدي از دانشجويان تحت عنوان استعدادهاي درخشان و ارايه تسهيلات ويژه به اين دانشجويان، ثبت اطلاعات اين دانشجويان براي انجام مصوبات وزارت‌خانه‌اي و تخصيص اين امكانات ضروري به‌نظر مي‌رسد. تهيه بانك اطلاعاتي كليه دانشجويان براي پايش وضعيت آموزشي و پژوهشي آن‌ها و سطح‌بندي برای استفاده از مزاياي مصوب از ديگر وظايف اين بخش مي‌باشد.  البته تشكيل مجموعه‌اي از اطلاعات تمام اعضاي فعال مركز استعدادهاي درخشان در برنامه بلندمدت اين بخش قرار داد.

 وظايف:

 1-           بررسي قوانين وزارت‌خانه‌اي و ارايه آن برای آگاهي دانشجويان

2-           ثبت اطلاعات دانشجويان براساس اين مصوبات

3-           ارايه خدمات تعيين شده به اين دانشجویان

4-           هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه برای شناسیایی و نیز بهره مندسازی استعدادهای درخشان از تسهیلات و خدمات موجود

 اجزاي مطرح شده در بالا، اجزاي اصلي مركز استعدادهاي درخشان بودند و توضيح وظايف آن‌ها دليل بر محدود كردن بخش‌هاي مختلف در اين وظايف نبوده است. مسلماً در آينده با تشكيل اين بخش‌ها شرح وظايف عملي‌تر و قابل انعطاف‌تري طراحي و ارايه خواهد شد و اين مجموعه به‌عنوان پايه‌اي براي تأسيس اين مركز ارايه شده است. اين به اين معني است كه وجود چنين مجموعه‌اي دليل بر ثبات ساختار طراحي شده نيست و اصلاحات لازم و پیشنهادي به‌صورت مداوم بر روي اين نظام پياده خواهد شد.