۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

فصل چهارم ـ سيستم اجرايي:

 ماده 19ـ تعريف: سيستم اجرايي مركز شامل دبير مركز، شوراي مركزي، كارمندان مركز و مسئولين شعبه هاي مركز در دانشكده هاي ديگر و زير مجموعه هاي هر يك از آنهاست كه اين زير مجموعه ها از از ميان اعضاي مركز انتخاب مي شوند و تا زمان ادامه عضويتشان مي توانند به مسؤوليتشان ادامه دهند.

 ماده 20ـ دبير: عاليترين مقام اجرايي دانشجويي مركز است كه مسؤوليت اجراي اساسنامه، برنامه جامع دو سالانه مركز و قوانين جاري مركز را بر عهده دارد مگر در اموري كه مستقيماً به سرپرست مربوط است.

 ماده 21ـ انتخاب دبير:

بند 1ـ دبير به پيشنهاد شوراي مركزي و توسط سرپرست براي مدت يك سال منصوب مي گردد.

بند 2ـ انتصاب مجدد دبير بلامانع است.

بند 3ـ دبير بطور متوالي مي تواند حداكثر دو دوره انتخاب شود.

بند 4ـ دبير مي تواند از بين اعضاي شوراي مركزي نيز انتخاب شود، در اين صورت عضويت وي در شوراي مركزي ملغي شده، عضو علي البدل بخش مربوطه جانشين وي خواهد شد.

 ماده 22ـ عزل دبير:

بند 1ـ عزل دبير به عهده سرپرست است.

تبصره 1ـ در صورت درخواست حداقل 3/2 اعضاي شوراي مركزي  و معرفي كانديد جايگزين مورد تاييد3/2 اعضاي شوراي مركزي و نيز سرپرست،  در صورت تاييد نهايي سرپرست دبير عزل و دبير جديد جايگزين مي شود.

تبصره 2ـ سرپرست مي تواند بدون رأي شوراي مركزي مستقيماً دبير را عزل نمايد و از شوراي مركزي در كانديد جايگزين براي دبيري را طلب كند.

 ماده 23ـ پايان كار دبير: به يكي از راههاي زير صورت مي پذيرد:

بند 1ـ پايان دوره كار يك ساله  وي

بند 2ـ عزل توسط سرپرست

بند 3ـ استعفا: دبير استعفاي خود را تقديم سرپرست مي كند و تا زمان پذيرفته شدن استعفا بايد به وظايف قانوني خود ادامه دهد.

بند 4ـ هر گونه اتفاق غير منتظره كه مانع ادامه كار دبير گردد.

تبصره: اگر بنا به هر يك از دلايل فوق كار دبير زودتر از موعد مقرر پايان يابدشوراي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته دبير جديد را به سرپرست مركز پيشنهاد نمايد.

 ماده 24ـ وظايف و اختيارات دبير:

بند 1ـ اجراي اساسنامه، برنامه جامع دو سالانه و آيين نامه هاي مركز

بند 2ـ عزل و نصب مسئولین شعبه هاي تابعه و نیز مدیر واحدهای ساختاری مرکز با تنفيذ سرپرست

تبصره: مديرا ن هر بخش بايد از ميان اعضاي همان بخش انتخاب گردند.

بند 3ـ ابلاغ مصوبات شوراي مركزي به مديران براي اجرا

بند 4ـ پیگیری و نظارت بر اجرای وظایف هر یک از واحدهای ساختاری مرکز 

بند 5ـ هماهنگي بين واحدهاي مرکز

بند 6ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و برنامه شش ماهه و ارائه آن به شوراي مركزي و سرپرست از طریق قرار دادن آن در بانك اطلاعات *SSRC

بند 7ـ برگزاري مجمع عمومي

بند 7ـ برگزاري انتخابات شوراي مركزي

بند 8-انجام هماهنگي هاي لازم براي سفر هاي علمي اعضاي مركز به كنگره هاي داخلي و خارخي و برگزاري آن.

بند 9- انجام مكاتبات رسمي با مسؤولان هم سطح خود در مراكز تحقيقاتي مشابه داخلي و بين المللي و نيز مكاتبات با دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي

بند 10- انعکاس نیازهای هر یک از واحد های مرکز

بند 11- انعکاس نیازهای شعبه های مرکز

 ماده 25ـ مسئولان شعبه ها:

مسئول هر شعبه عاليترين مقام اجرايي هر شعبه است كه توسط دبير انتخاب و توسط سرپرست تنفيذ مي شود.  شرح وظايف و ساختار داخلي شعبه ها كه شامل واحدهاي اجرايي و گروههاي علمي مي باشند، بر اساس آيين نامه هر شعبه مشخص خواهد شد.

تبصره 1:اين آيين نامه ها توسط مسئول هر شعبه و تعدادی از اعضای فعال آن تهيه و به دبير ارائه مي گردد، در صورت تایید دبیر، به  شوراي مركزي ارائه می شود، پس از تصویب شورا، برای  تاييد برای سرپرست ارسال می شود، در صورت تاییدیه گرفتن توسط دبیر به شعبه مربوط ابلاغ می شود.

تبصره 2:در مواردي كه شوراي مركزي و دبير در مصوبه اي براي ارسال به سرپرست، با هم به توافق نرسند، جلسه اي با حضور اعضاي شوراي مركزي، دبير، مسئول شعبه مربوطه و سرپرست تشكيل می شود و در نهايت  مصوبه اي كه نصف بعلاوه يك نفر از مجموع حاضرين به آن راي دادند، به شعبه مربوط  ابلاغ مي شود.

 ماده 26ـ واحدهاي ستادي:

واحدهايي هستند كه كارمندان مركز در آنها فعاليت دارند و خدمات مشترك به كليه واحدهای ساختاری مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان ارائه مي دهند و زير نظر مستقيم دبير فعاليت مي كنند.

تبصره: وجود واحدهاي ستادي در مركز لزوماً به معني عدم وجود چنين واحدي در هر يك از شعبه ها نمي باشد.

 ماده 27ـواحدهای ساختاری مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان:

واحدهاي ساختاری مرکز به بخش های مختلف موجود در چارت سازماني مرکز اطلاق می شود که عبارتند از: بخش عملکردی دانشجویان، بخش آموزش، بخش پژوهش، بخش تضمین کیفیت، بخش ارتباطات، بخش  IT، بخش دانشکده ها و بخش R & D .

بند 1ـ بخش عملکردی دانشجویان: اين بخش كه توسط يك دانشجو(مسئول واحد انجمن ها در شورای اجرایی) و با همکاری یک کارمند ثابت، اداره مي شود، تمام اطلاعات مربوط به سوابق و فعاليت‌هاي دانشجويان عضو مرکز را جمع‌آوري نموده و يك بانك اطلاعات (data base) الكترونيكي را تهيه مي‌نمايد. مسئول بخش عملكردي همچنين فعاليت‌هاي انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها را پس از جمع‌آوري، بررسی و گزارش مي‌دهد.

دانشجويان علاقه‌مند به عضويت در مركز و يا فعاليت در يكي از انجمن‌ها يا پيش‌انجمن‌ها، بايد از طريق اين بخش اقدام كنند.

وظايف:

1-     به روز کردن آيين‌نامه‌ ثبت پیش انجمن‌ها و انجمن‌ها

2-     انجام كليه فعاليت هاي مربوط به انجمن‌ها و پيش انجمن ها(عضويت،ثبت و ...)

3-     پايش انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها

4-     بارگذاری كردن گزارش انجمن‌ها و پيش‌انجمن‌ها و ارائه‌ي آن‌ها به بخش تضمين كيفيت

5-     ارائه گزارش كلي 6 ماهه از روند پيشرفت انجمن‌ها و پيش‌انجمن ها

6-     جمع‌آوري اطلاعات اعضای مرکز

7-     تهيه بانك اطلاعات الكترونيكي از تمامي اعضاي مركز

بند 2ـ بخش آموزش: این بخش از دو زیر بخش  "کارگاه ها" و "(Real Research Experince)RRE" تشکیل می شود.

 زیر بخش (Real Research Experince)RRE :

در این زیر بخش از مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان، به دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران، تمامی مراحل پژوهش(اعم از روش تحقیق  Iو II، آمار،search  در Pubmed، آشنایی با سایت کتابخانه الکترونیک TUMS، scientific writing و ... ) آموزش داده می شود و سپس این دانشجویان برای تجربه عملی کار پژوهشی به  اساتید و واحد های پژوهشی دانشگاه یا خارج دانشگاه لینک می شوند.

 زیر بخش  کارگاه ها:

در این زیر بخش برای دانشجویان متقاضی  کارگاه های مجزا در دو زمینه Life Skill(اعم از خلاقیت، کار تیمی، مدیریت زمان، روابط عمومي و ...) و Research Training (اعم از روش تحقیق  Iو II، آمار،search  در Pubmed، آشنایی با سایت کتابخانه الکترونیک TUMS، scientific writing و ...) به صورت کارگاه های با موضوع مجزا ارائه می گردد تا در صورتی که فردی تنها در یک یا چند زمینه خاص نیاز به آموزش  داشت بتواند تنها با گذراندن همان کارگاه ها به هدف خود نائل آید.

وظايف این بخش:

1.آموزش مهارت های زندگي(Life Skill) فردی  با عنوان کارگاه های مهارت هاي توسعه اي

2.نگه داشتن روحيه و شور و شوق دانشجويان، به ويژه  در  سال پايين تر ها

3.آموزش تمامي مراحل  پژوهش از انتخاب موضوع تا نوشتن وارسال مقاله

4. زمينه سازي براي ارايه طرح هاي پژوهشي و نتايج علمي آن(مقاله، كنگره، اختراع و ...) در راستاي نياز هاي نظام سلامت كشور

بند 3ـ بخش پژوهش: اعضاي شوراي پژوهشي كه سالانه پس از نامزدي، بر اساس مندرجات ماده 31 انتخاب مي شوند، در این بخش فعاليت مي كنند. اين بخش، از سه زیر بخش  "بررسي پروپوزال ها" و "مشاوره هاي پژوهشي" و "ثبت نتايج تحقيقاتي" تشکیل می شود:

 

زیر بخش بررسي پروپوزال ها:

در اين زير بخش طرح هاي پژوهشي ارسالي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بررسي  مي شود و در صورت تاييديه،  در جلسه همراه با  اساتيد بازبيني نهايي مي گردد و در صورت تاييد نهايي از طرف مركز به معامنت پژوهشي ارسال مي گردد.

 زیر بخش مشاوره هاي پژوهشي:

مشاوره هاي پژوهشي  دانشجويان و اساتيد و واحد هاي اداري و سازمان ها به اين زير بخش  ارجاع مي گردد و اين واحد كه متشكل از اعضاي شوراي پژوهشي مي باشد، اين مشاوره ها را انجام مي دهد.

 زیر بخش ثبت نتايج تحقيقاتي:

اين زير بخش كه توسط يكي از كارمندان مركز اداره مي گردد، مسئوليت ثبت موارد زير را دارد:

1.      اسامي محققان مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان(تمامي دانشجويان و  اساتيدي كه در طرح هاي ارسالي از مركز به معاونت پژوهشي مجري يا همكار بوده اند)

2.      نتايج تحقيقاتي اعم ازثبت اختراع، مقاله، خلاصه مقاله ارسالي به كنگره و غيره  كه در آنها affiliation  مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان به نحوي آورده شده باشد.

3.      اطلاعات كنگره هايي كه به صورت فردي يا به صورت نظام مند دانشجويان عضو مركز در آنها شركت داشته اند.

وظايف این بخش:

1.      بررسی پروپوزال های دانشجویی که در آنها مجری اصلی دانشجو باشد.

2.      ارائه مشاوره پژوهشی در مراحل مختلف پژوهش

3.      ثبت CVی دانشجویان و اساتید همکار یامجری در پروپوزال های ارائه شده به مرکز

4.      ثبت اطلاعات کتب، مقالات، خلاصه مقالات کنگره ها و دیگر نتایج علمی فعالیت دانشجویان عضو مرکز

بند 4ـ بخش تضمین کیفیت: وجود این بخش براي تضمين، كنترل كيفيت و ارزيابي انجمن‌ها و سایر زیرواحد ها ضروري به‌نظر مي‌رسد. اين بخش به‌منظور بررسي كيفي انجمن‌ها و سایر زیرواحد ها ، قانون‌مدار كردن،  بهبود عملكرد آنها  و ارایه راهكارهاي مناسب تأسيس شده است. این بخش مسوول پي‌گيري و ارزيابي دوره‌اي فعاليت‌ها  و پيشنهاد معيارها و رتبه‌بندي‌ها و راه‌هاي مختلف ارتقا است .

وظايف:

1-     بررسي 6 ماهانه نتايج فعاليت‌ها و مقايسه آن با هدف‌ها و برنامه‌هاي ارایه شده

2-      تعيين موقعیت  هر بخش در طي مسير اهداف نوشته شده در اساسنامه و برنامه جامع  و  يافتن نقاط ضعف و قوت در طي اين مسير

3-     ارایه نقاط ضعف و قوت بخش ها در ارتباط با هم به‌صورت ليستي از موفقيت‌ها و شكست‌ها

4-     بررسي علمي ‌براي تعيين اهداف و انتخاب شاخص‌هاي كيفي مناسب و ارزيابي عملكرد هر زیر واحد در سطح مرکز، کشور و با فعاليت‌هاي بين‌المللي

5-      ارايه مشاوره و راهکار به هر بخش در موارد لزوم

تبصره: قوانین كنترل كيفيت بر اساس ابلاغیه های دانشگاه و در موارد فقدان قانون ابلاغی،بر اساس آیین نامه های داخلي واحد توسعه پژوهش‌های دانشجویی تعیین مي‌شود.

بند 5ـ بخش ارتباطات: مسئول برقراری  ارتباطات داخلی و خارجی مرکز ما بین دانشجویان، اساتید و سازمانها می باشد؛این بخش به دو زیربخش کلی روابط عمومی و روابط بین الملل تقسیم می گردد.

 

زير بخش روابط عمومی:

اطلاع رسانی امور مرکز و انجام تمامی هماهنگی های لازم در این راستا، فعالیت های این زیربخش را تشکیل می دهد. در این زیر بخش سه مجموعه سایت، نشریه پژودا و تبلیغات قرار میگیرند.

 

وبگاه:

این مجموعه توسط یک دانشجو و یک کارمند اداره می شود که وظیفه  قرار دادن کلیه اسناد و عملکردهای مرکز از جمله لیست انجمنها، آیین نامه ها، برنامه کارگاه ها، اخبار روزانه مرکز، لینکها و ... را در وبگاه مرکز بر عهده دارند

وظایف:

1-     قرار دادن فایل الکترونیکی کلیه اسناد و اطلاعات و گزارشات کلی مرکز و نیز اختصاصی یک واحد ساختاری مرکز، در وبگاه مرکز

2-     قرار دادن اخبار مربوط به مرکز در وبگاه مرکز

3-     به روز رسانی وبگاه مرکز

4-     انجام کارهای فنی مورد نیاز برای وبگاه مرکز

 نشریه پژودا:

این مجموعه را یک دانشجو اداره می کند و به کمک واحد های ستادی مرکز، فعالیت های آن انجام می گیرد.  نشریه در راستای ثبت فعالیتهای و دستاوردهای علمی پر اهمیت تر مرکز، نشر مقالات دانشجویان، نشر اخبار علمی مهم دنیا،معرفی و تشریح موضوعات علمی به روز دنیای علم  و نیز آموزش مرحله ای پژوهش،  فعالیت می کند.

وظایف:

1- نشر و ثبت نتایج فعالیتهای علمی و مقالات دانشجویان

2- طراحی و راه اندازی بانک اطلاعاتی نشریه شامل اطلاعات اعضای همکار در هر شماره مجله، اطلاعات مقالات چاپ شده شامل عنوان، مرحله بررسی، اطلاعات  داوران علمی و متدولوژی، آرشیو نشریه و چارت بررسی و تصویب مقالات

3- برقراری ارتباط با دانشجویان برای جذب مقالات و مکتوبات علمی آموزشی

 تبلیغات:

واحد تبلیغات جهت اطلاع رسانی کلیه امور داخلی و خارجی مرکز به مخاطبان فعالیت می کند.

وظایف:

1- تهیه بورد مناسب برای هر یک از کمیته ها یا واحد های مرکز

2- تهیه پوستر مناسب برای اطلاع رسانی درباره یک موضوع

3- تهیه بروشور مناسب برای اطلاع رسانی موارد مختلف

4- اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف از جمله طرح RRE و کنگره ها

5- تعیین یک نماینده پژوهشی برای هر ورودی جهت اعلام برنامه های مرکز به دانشجویان هر ورودی و گردآوری و اعلام بازخوردها و نیاز های دانشجویان هم ورودی خود به مرکز

6- شناسایی مراکز تحقیقاتی و افراد مرتبط در زمینه پژوهشهای فرهنگی-اجتماعی و آموزشی جهت برقراری ارتباط و امضای تفاهم نامه با آنها

 زير بخش‌‌‌روابط بین الملل:

روابط بین الملل جهت متمرکز کردن کلیه فعالیتهای بین المللی مرکز ، ارتباط با مراکز تحقیقاتی دانشجویی بین الملللی ، فعالیتها و ارتباطات بین المللی و پیگیری های لازم جهت شرکت نظام مند یا غیر نظام مند دانشجویان در کنگره های بین المللی، فعالیت می کند.

 وظایف:

1- جستجوی کافی جهت شناسایی کنگره های مختلف

2- تهیه بروشور مرکز به زبان انگلیسی

3- شناساندن مرکز به مجامع بین المللی

4- فراهم کردن مطالب علمی کافی برای ارائه در کنگره ها

5- شناسایی تشکیلات دانشجویی بین المللی

6- تشکیل گروه های خبری مشترک با سایر مراکز بین المللی

7- امضای تفاهم نامه با سایر مراکز بین المللی

8- ارتباط  با دانشجویان اجرایی کنگره های خارجی

 بند 6ـ بخش  IT: اين بخش مسئول راه‌اندازي، refresh كردن شبكه مي باشد. مسئول بخش IT موظف به refresh كردن نرم‌افزارهاي كامپيوتري مركز، تهيه IP جديد، طراحي و مديريت username و password براي اعضا و ايجاد حساب كاربري (account) براي اعضا و كارمندان مي‌باشد.

همچنين انجام كليه كارهاي نرم‌افزاري مربوط به انواع جشن‌ها و مراسم مركز بر عهده مسئول بخش است. لازم به ذكر است كه مسئول اين بخش توسط دبير مركز منصوب مي‌شود.

 وظايف:

 1-     به روز‌آوري سايت

2-     ارتقا سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم افزاري

3-     Refresh كردن نرم‌افزارهاي شبكه و باقي كامپيوترهاي مركز

4-     تهيه IP جديد در صورت نياز

5-     طراحي و مديريت username و password براي اعضا

6-     ايجاد حساب كاربري (account) براي اعضا و كارمندان

 

بند 7ـ بخش دانشکده ها:

1- ثبت و پذيرش انجمن‌ها در هر دانشكده

2- تأمين امكانات فيزيكي لازم براي فعاليت‌انجمن‌ها در هر دانشكده

3- سازمان‌دهي انجمن‌های مربوط در هر دانشكده

4- بازتاب نيازهاي خاص پژوهشي و آموزشي دانشجویی در هر دانشكده

 

توضيحتأسيس اين بخش به‌صورت دفتري مستقل در هر دانشكده با همكاري و فعاليت اعضاي انجمن‌هاي همان دانشكده امكان‌پذير خواهد بود. در هر صورت تشکیل انجمن‌هاي فرادانشكده‌ای و فرادانشگاهی برای ارتقای علمی آن‌ها توصیه می‌شود.

 

ماده 28ـ نحوه تشكيل جلسات شورای اجرایی:

بند 1ـ اعضای جلسه دبیر،مدیران واحد های ساختاری، مسئولین زیر بخش ها، مسئولین مجموعه ها، مسئولین شعبه های مرکز در دانشکده های دانشگاه و یکی از کارمندان واحد ستادی هستند.

بند 2ـ جلسات به صورت هفته ای تشکیل می شود.

تبصره 1: در موارد اضطراری جلسه با حضور سرپرست مرکز برگزار می شود.

تبصره 2: با تشخیص دبیر جلسه هفتگی لغو و یا از یک جلسه در هفته بیشتر می شود. به درخواست سرپرست نیز جلسه فوق العاده برگزار می شود.

تبصره 3:جلسات بیش از دو هفته متوالی نمی بایست به هر علتی لغوشود مگر در مواردی که با نظر سرپرست مرکز لغو شده باشند. در صورت رخداد دبیر در اولین جلسه  شورای مرکزی می بایست جوابگو باشد.

بند 3ـ  صورت جلسات شورا