۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه


 

مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان
 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
آیین نامه ی اعطاء گرنت تشویقی برای مقالات با Affiliation مرکز

 Affiliation                           صحیح مرکزپژوهش های علمی دانشجویان

(Students’ Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran)

برای مشاهده فایل pdf کلیک کنید

 

ماده 1. برای درخواست اعطاء گرنت به مقاله ای که در آن یک فرد Affiliation مرکز پژوهش های علمی دانشجویان را ذکر کرده هر زمان از روزهای اداری باید یک نسخه از مقاله چاپ شده به همراه نامه درخواست تقدیم مرکز شود.

ماده 2. مقاله فوق برای تخصیص گرنت در Database مربوط به مقاله های موجود در مرکز پژوهش های دانشجویان چک شده و نگهداری خواهد شد.

ماده 3. آخرین فرصت برای درخواست، نهایتا شش ماه پس از چاپ مقاله در مجله می باشد.

ماده 4. گرنت مورد نظر به یک مقاله تعلق می گیرد و در زمان اهدای گرنت تمام افرادی که نام آن ها در آن مقاله با Affiliation مرکز ذکر شده باید حضور داشته و تقسیم گرنت میان افراد به عهده ی خود افراد است.

ماده 5.  اگر مجله ای در سالی که مقاله در آن چاپ شده IF خود را ذکر نکرده است، برای حساب کردن گرنت از IF سال گذشته مجله استفاه می-شود

ماده 6. نحوه ی تخصیص گرنت:
ابتدا سقف مقدار گرنت مرکز مشخص مي شود.

تبصره 1. مقدار سقف گرنت وابسته به زمان بوده و توسط سرپرست مرکز تعیین می شود.

سپس بسته به مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است ، سقف گرنت در درصد مورد نظر ضرب می شود. نحوه درصد ها به شكل زير است.

سپس مقدار محاسبه شده در قسمت قبل با توجه به مرتبه نام فرد در بين نويسندگان در درصد مورد نظر ضرب مي شود. نحوه درصد ها به شكل زير است.


مثال: درصورتي كه فردي مقاله اي را در مجله اي كه در ISI-Web of Science ايندكس مي شود و IF=1.2 دارد، چاپ كرده. همچنين نام فرد به عنوان سومين نفر در ليست نويسندگان ثبت شده است و در زماني كه اين فرد مقاله را چاپ كرده و Affiliation مركز را در مقاله ذكر كرده و سقف ميزان گرنت تعلق گرفته 100 هزار تومان باشد:
سقف ميزان گرنت = 100 هزار تومان
با توجه به مجله درصد مورد نظر 90 است = 90 هزار تومان
با توجه به مرتبه چهارم درصد مورد نظر 90 است = 81 هزار تومان
در نتيجه به فرد گرنت 81 هزار تومان تعلق مي گيرد.

تبصره 2. در صورتی که مجله ای دارای دو یا بیشتر نویسنده داشته که Affiliation مرکز برای آن ها ذکر شده است، میزان گرنت با توجه به مرتبه نام اولین فرد از آن افراد محسابه می شود.

مثال: درصورتي كه در مثال قبل بجای نویسنده ی دوم، نویسنده ی چهارم و هفتم Affiliation مركز را در مقاله ذكر كرده باشند، در مرحله سوم حساب کردن، میزان 90 هزار تومان در 80 درصد ضرب می شود.

این دستورالعمل در تاریخ 10/3/90 در 6 ماده توسط آقای دکتر کامیار ملازاده مقدم «دبیرکل مرکز» به کمک آقای دکتر فرساد نوری زاده «معاون سرپرست مرکز»  تنظیم گردید و به تأیید خانم دکتر پاسالار «سرپرست مرکز» درآمد. لذا این دستورالعمل از تایخ ذکر شده، در این مرکز لازم الاجرا می‌باشد.