۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه


 >> مرکز رشد استعدادهای درخشان :

خانم دکتر پروین پاسالار: رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان

خانم نرگس حیدری: مسئول دفتر ریاست و امور عمومی (داخلی 1)

خانم صفاوردی: نیروی طرحی و مسئول استعدادهای درخشان (داخلی 2)

خانم صبوری: مسئول استعدادهای درخشان (داخلی 3)

خانم محمدی: مسئول المپیاد و MPH (داخلی 5)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک ۵۶- طبقه دوم

شماره تماس: 4 - 88989161

وب سایت: http://etdc.tums.ac.ir

سامانه ثبت نام : http://registeretdc.tums.ac.ir

کدپستی: 1417755331

پست الکترونیک:  info_etdc@tums.ac.ir  

کانال اطلاع رسانی مرکز رشد : etdc_news@

ارتباط با ادمین :  https://t.me/etdc_admin 

>> مرکز پژوهش های علمی دانشجویان :                                                                                

خانم دکتر پروین پاسالار: سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

خانم علیزاده: مسئول امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی (داخلی 4)

خانم اکبری: مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی و RRE (داخلی8)

خانم مریم حیدری: مسئول روابط عمومی، انجمن ها و امور کنگره های خارجی (داخلی 6)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک 56 - طبقه همکف

تلفکس: 88989164 - 88989161

کدپستی: 1417755331

وب سایت: http://ssrc.tums.ac.ir

پست الکترونیک: ssrc@tums.ac.ir

کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های علمی : ssrcchannel@

http://t.me/ssrc_admin :ارتباط با ادمین

>> امور نخبگان :

خانم دکتر پروین پاسالار: مسئول دفتر نخبگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم قنادیان: مسئول نخبگان (داخلی 9)

کانال اطلاع رسانی تسهیلات بنیاد نخبگان : bminews_tums@