۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


 >> مرکز رشد استعدادهای درخشان :

خانم دکتر پروین پاسالار: رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان

خانم نرگس حیدری: مسئول دفتر ریاست و امور عمومی (داخلی 1)

خانم صفاوردی: نیروی طرحی و کارشناس استعدادهای درخشان (داخلی 2)

خانم صبوری: کارشناس استعدادهای درخشان (داخلی 3)

خانم محمدی: کارشناس المپیاد و MPH (داخلی 5)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک 56- طبقه دوم

شماره تماس: 4 - 88989161

وب سایت:http://etdc.tums.ac.ir

کدپستی: 1417755331

پست الکترونیک:  info_etdc@tums.ac.ir  

کانال اطلاع رسانی مرکز رشد : etdc_news@

  

>> مرکز پژوهش های علمی دانشجویان :                                                                                

خانم دکتر پروین پاسالار: سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

خانم علیزاده: مسئول امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی (داخلی 4)

خانم اکبری: مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی و RRE (داخلی8)

خانم مریم حیدری: مسئول روابط عمومی، انجمن ها و امور کنگره های خارجی (داخلی 6)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک 56 - طبقه همکف

تلفکس: 88989164 - 88989161

کدپستی: 1417755331

وب سایت: http:// ssrc.tums.ac.ir

کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های علمی : ssrcchannel@


>> امور نخبگان :

خانم دکتر پروین پاسالار: مسئول دفتر نخبگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم قنادیان: کارشناس نخبگان (داخلی 9)

کانال اطلاع رسانی تسهیلات بنیاد نخبگان : bmi_tums@