۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


 >> مرکز رشد استعدادهای درخشان :

خانم دکتر پروین پاسالار: رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان

خانم نرگس حیدری: مسئول دفتر ریاست و امور عمومی (داخلی 1)

خانم صفاوردی: نیروی طرحی و مسئول استعدادهای درخشان (داخلی 2)

خانم صبوری: مسئول استعدادهای درخشان (داخلی 3)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک ۵۶- طبقه دوم

شماره تماس: 4 - 88989161

وب سایت: http://etdc.tums.ac.ir

سامانه ثبت نام http://registeretdc.tums.ac.ir

کدپستی: 1417755331

پست الکترونیک:  info_etdc@tums.ac.ir  

کانال اطلاع رسانی مرکز رشد : https://t.me/etdc_news 

کانال اطلاع رسانی دوره ام پی اچ :  https://t.me/MPH_Tums

ارتباط با ادمین https://t.me/etdc_admin 

>> مرکز پژوهش های علمی دانشجویان :                                                                                

خانم دکتر پروین پاسالار: سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

خانم علیزاده: مسئول امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی (داخلی 4)

خانم اکبری: مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی و RRE (داخلی8)

خانم مریم حیدری: مسئول روابط عمومی، انجمن ها و امور کنگره های خارجی (داخلی 6)

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- نبش خیابان ایتالیا- پلاک 56 - طبقه همکف

تلفکس: 88989164 - 88989161

کدپستی: 1417755331

وب سایت: http://ssrc.tums.ac.ir

پست الکترونیک: ssrc@tums.ac.ir

ارتباط با ادمین : https://t.me/ssrc_admin

کانال اطلاع رسانی مرکز پژوهش های علمی : https://t.me/ssrc_news>> امور نخبگان :

خانم دکتر پروین پاسالار: ریاست دفتر نخبگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم قنادیان: مسئول نخبگان (داخلی 9)

کانال اطلاع رسانی تسهیلات بنیاد نخبگان : http://t.me/bminews_tums