۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

معرفی مرکز رشد استعدادهای درخشان  

مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران است که وظیفه پیشبرد امور مربوط به دانشجویان دارای عضویت استعدادهای درخشان، دانشجویان دارای عضویت بنیاد ملی نخبگان و نیز پیگیری ارتباطات و فعالیت‌های تمامی دانشجویان دانشگاه با این دو نهاد را برعهده دارد.
مرکز رشد استعدادهای درخشان که ریاست آن را در حال حاضر، دکتر پروین پاسالار بر عهده دارند، از نظر عملکردی (و نه ساختاری) با مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه (واحد تابع معاونت پژوهشی دانشگاه و معادل با کمیته تحقیقات دانشجویی در سایر دانشگاه‌ها) ادغام گشته است؛ به نحوی که بیشتر امور کارشناسی و اداری مربوط به هر دو مرکز توسط بدنه کارشناسی مرکز رشد و فعالیت‌های دانشجویی و دانشجومحور آن‌ها با هدایت بدنه دانشجویی عضو مرکز پژوهش‌های دانشجویی اجرا می‌گردد.
با توجه به این ادغام عملکردی و از آنجا که بیشتر فعالیت‌های دانشجومحور( از جمله توانمندسازی گسترده دانشجویان و فرصت‌سازی علمی و عملی برای ایشان) در چهارچوب مرکز پژوهش‌‌ها انجام می‌گیرد، در ذیل مختصراً به چشم‌انداز، بیانیه‌ی مأموریت، ارزش‌های حاکم بر این مرکز و هدفگزاری‌های کلان آن اشاره می‌شود.

چشم‌انداز :
تلاش می‌شود تا در پنج سال آینده مرکز رشد استعدادهای درخشان به «یک مرکز سرآمد در تربیت دانشجو  برای ارتقای مهارت‌های پژوهشی، نوآورانه، توسعه‌ای و اجتماعی در سطح منطقه» تبدیل شود.
بیانیه‌ی مأموریت:
در راستای چشم‌انداز ارائه‌شده، مرکز متولی پرورش استعدادهای دانشجویان دانشگاه در زمینه‌های مرتبط با علوم پزشکی است. این مرکز علاوه بر تربیت پژوهشگر در سطوح مختلف و گسترش پژوهش دانشجویی به عنوان محور فعالیت خود، بر آن است تا در حیطه‌های زیر در سطح منطقه سرآمد باشد:
1. ارتقای مهارت‌های نوآورانه و کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط دانشجویی
2. آموزش مهارت‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مدیریت، برقراری ارتباط و تفکر استراتژیک
3. ارتقای فرهنگ، گسترش اخلاق حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به جامعه

ارزش‌ها :
پژوهشگر این مرکز، دانشجویی است که دارای مشخصات زیر است:
•  از لحاظ آموزشی شایسته است.
•  متعهد به اخلاق پژوهش و رعایت اصول پژوهشی است.
•  در قبال مرکز و اعضای آن احساس مسؤولیت  دارد.
•  به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی پایبند است.
•  برای شکوفا کردن استعدادهای خود در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کند.

اهداف کلان :
1. هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش برای تمام دانشجویان
2. گسترش نوآوری و کارآفرینی
3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
4. نظام‌مند کردن حضور موثر در مجامع علمی بین‌المللی
5. گسترش روابط عمومی و انتشارات