۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
قابل توجه متقاضیان شرکت در کنگره های خارجی

مدارک لازم جهت  دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جهت خروج از کشور برای شرکت در کنگره های خارجی:
•    فایل خلاصه مقاله (abstract)
•    فایل دعوتنامه شرکت در کنگره (invitation letter)
•    کپی خلاصه مقاله  (abstract) با امضای استاد راهنما

 
مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه مربوط به ارائه مقاله در کنگره های خارجی (بعد از شرکت در کنگره):

مرحله ی اول: دریافت معرفی نامه از مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
 
 مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه :
 
1. فایل و کپی جلد کتابچه خلاصه مقاله
2. فایل و کپی گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنگره بنام خود شخص
3. فایل و کپی خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه مذکور

مرحله ی دوم: تکمیل فرم گزارش سفر در سایت معاونت بین الملل بعد از دریافت معرفی نامه از مرکز پژوهش ها،مراجعه شود
لینک فرم گزاش سفر (اطلاعات کامل در خصوص مبلغ کمک هزینه در این لینک  موجود است)
 
 ** قابل ذکر است معرفی نامه ی اخذ شده از مرکز پژوهش های علمی دانشجویان باید در بخش mission document آپلود شود.
** لازم بذکر است یکی از مهمترین شرایط پرداخت کمک هزینه سفر علمی، درج نام دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان اولین اسم چاپ شده در کتابچه می باشد.
** دانشجویان گرامی می توانند در هر سال تحصیلی یک بار از این کمک هزینه استفاده نمایند.
 
** متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک فوق به مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، واقع در خیابان وصال شیرازی- نرسیده به خیابان ایتالیا- پلاک 56 مراجعه کنند.