۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

معرفی دوره RRE 

RRE مخفف (Rapid Research Education) است و  به معنای آموزش سريع پژوهش مي باشد. هدف از دوره RRE آموزش پژوهش به دانشجويان تازه وارد و ايجاد زمينه‌اي براي پژوهش آنها می باشد.

طرح RRE براي اولين بار است که در کشور انجام مي شود  و در واقع مي‌توان گفت در طرح RRE سه عنصر به مثابه رئوس يک مثلث با هم در ارتباط هستند. يک رأس دانشجو است که مي خواهد تازه پژوهش را ياد بگيرد، يک رأس استاد راهنما و مرکز تحقيقاتي است که دانشجو پژوهش خود را در آنجا و به کمک استاد راهنماي خود انجام مي دهد و  رأس ديگر مرکز پژوهشهاي علمي دانشجويان است که بين دانشجو و آن مرکز يا استاد راهنما ارتباط برقرار مي کند و در تمام طول مسير بسياری از اصول روش تحقيق را به دانشجو آموزش مي دهد.

موضوعات به گونه اي طراحي شده اند که نياز به تخصص زيادي براي دانشجوی پژوهشگر ندارد و از سوي ديگر زمان زيادي هم براي رسيدن به نتيجه نمي طلبد. سپس دانشجويان به اساتيد راهنماي متخصص مربوطه معرفي شده و کار خود را آغاز مي کنند.

همزمان که دانشجو به کمک استاد راهنماي خود کار تحقيقاتي را پيش مي برد، مرکز پژوهش ها نيز به فراخور نياز دانشجويان در طول اين دوره کارگاههاي مختلفي را جهت آموزش تئوری پژوهش به دانشجويان برگزار مي کند.

به عنوان مثال کارگاه search در ابتداي دوره برگزار مي شود تا دانشجو بتواند مطالب مرتبط با موضوع تحقيقاتي را از اينترنت بدست آورد. سپس کارگاه پروپوزال نويسي را برگزار مي کند تا دانشجويان بتوانند پروپوزال مربوط به عنوان طرح تحقيقاتي خود را بنويسند.

همچنين درهمين اثنا کارگاه آمار و روش تحقيق سطح I را براي آشنايي مقدماتي دانشجويان با مفاهيم آمار و چگونگي تحقيق برگزار مي کند. در مراحل بعدي پس از آماده شدن داده ها به تناسب زمان و نياز، کارگاههاي آمار و روش تحقيق پيشرفته،  SPSS (براي آناليز داده ها)، Scientific writing (براي آشنايي با چگونگي نوشتن يک مقاله) و End note (قويترين نرم افزار Reference manager) را برگزار مي کند.

انتظار مي رود دانشجويان در پايان اين بازه زماني 6 الي 9 ماهه بتوانند مقاله خود را در کنفرانس ها يا ژورنال هاي داخلي يا خارجي submit کنند. که در اين صورت مرکز پژوهش ها هم گرانت هايي را به عنوان جايزه به اين دانشجويان اهدا خواهد کرد.