۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

معرفی دوره ترکیبی MPH  با رشته‌های دکترای حرفه‌ ای


مقدمه :
مدرک MD-MPH یک مدرک ادغام شده پزشکی و سلامت عمومی است. دانشجویان پزشکی در این دوره می‌توانند حین تحصیل در رشته پزشکی مدرک MPH را نیز دریافت کنند. این دانشجویان دید وسیعی داشته و به درمان بیماران به صورت فردی قناعت نمی‌کنند و می توانند با گذراندن این دوره ادغام شده، نگرش خود به مشکلات سلامت و بیماری‌ها را دگرگون کنند. برنامه MD-MPH در دانشگاه‌های معتبر دنیا در حال حاضر ارائه می شود. در اکثر این دانشگاه‌ها این برنامه به صورت نیمه وقت به دانشجویان ارائه می‌شود. دانشجویان پزشکی به صورت تمام وقت در کلاس‌ها و برنامه‌های رشته پزشکی شرکت می‌کنند و بسته به دانشگاه، در روز خاصی از هفته یا ساعات خاصی از روز که برنامه‌ای در دانشکده پزشکی ندارند، در کلاس‌های ‌MPH شرکت می‌کنند. با تمهیداتی که در دانشگاه‌های آمریکا در نظر گرفته شده، طول دوره برنامه MD-MPH نسبت به دوره‌ی پزشکی عمومی افزایش پیدا نمی کند.
هدف اصلی این برنامه تربیت دانشجویان در جنبه‌های تحلیلی و مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای ایجاد مدیران بالینی در هر دو زمینه پزشکی و سلامت عمومی است. تأکید این برنامه حل کاربردی مسائل در نظام سلامت است. با گذراندن این دوره، دانشجویان قادر خواهند بود برنامه های سلامت عمومی را در طیف وسیعی از شرایط و مؤسسات ارزیابی کنند و توسعه دهند. دانشکده های پزشکی دانشجویان را با دید تشخیص و درمان فردی بیماران تربیت می‌کنند. دورهMPH  مهارت‌های مبتنی بر جمعیت، برنامه‌های ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت را در دانشجویان ایجاد می‌کند.
هدف نهایی این برنامه ادغام شده، آماده کردن دانشجویان برای شرکت در طیف وسیعی از موقعیت ها در مراقبت سلامت  و مراقبت بالینی است. دانشجویان درک مناسب از معضلات سلامت جامعه پیدا می‌کنند. از جمله این موارد می توان به نگرانی های زیست – محیطی، جنبه های اجتماعی و اقتصادی سلامت و ارائه‌ی خدمات سلامت، رویکردهای پیشگیرانه به مشکلات سلامت و توسعه نظام های خدمات سلامت اشاره کرد. این برنامه سلامت عمومی و علوم اجتماعی – پزشکی را در بطن طبابت بالینی ادغام می کند.
این برنامه ادغام شده پزشکان آینده را برای رویارویی مؤثر و خلاقانه با محیط در معرض تغییر طبابت و مراقبت سلامت آماده می کند. از جمله اهداف دیگر این برنامه تربیت مدیران نظام سلامت در سطوح مختلف نظام است.
پس از اتمام موفقیت آمیز این برنامه انتظار می رود دانشجویان بتوانند :
 
1- اهداف آموزشی برنامه MPH را با تاکید بر فهم نقش علوم زیستی و خدمان مراقبت سلامت در ارتقای سلامت جوامع و ارتباط با سلامت عمومی برآورده سازند.
2- کاربردهای سلامت عمومی، پژوهش و طبابت بالینی را شناسایی کنند و این کاربردها را با سایر پزشکان و شاغلین حیطه سلامت در میان بگذراند.
3- روش های مبتنی بر جمعیت را در طراحی خدمات بالینی به کار گیرند.
4- بتوانند نقش های گوناگونی که پزشکان و کارکنان سلامت عمومی در پژوهش و سلامت عمومی ایفا می‌کنند را شرح دهند.
5- توانایی خود برای شرکت مؤثر در گروه های سلامت عمومی را نشان دهند.
 
این آیین نامه که چگونگی اجرای برنامه ترکیبی MD-MPH در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشخصی می کند، با بررسی جامع سیستم های مختلف آموزشی دوره مذکور در جهان و با توجه به شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران و به پیشنهاد و با همکاری نزدیک مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در نظام سلامت تهیه شده است.
 
1- هدف:
منظور از تشکیل و برگزاری برنامه دوره های  MD - MPH , DDS-MPH , PharmD – MPH تربیت پزشکان، دندان پزشکان و داروسازانی است که علاوه بر دارا بودن نگرش، معلومات و مهارت های مورد انتظار رشته خود، در زمینه های نگرش سیستماتیک، مدیریت و تحقیقات در حیطه علوم بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری‌ها، تبحر و توانایی داشته باشند.

2- طول دوره: 
این برنامه در طول دوره متعارف دکتری حرفه‌ای اجرا می شود. دانشجویان بعد از پایان مقطع علوم پایه، به طور موازی با دروس برنامه‌ی دکتری حرفه‌ای، دروس مربوط به برنامه MPH‌ را می‌گذرانند. در رشته پزشکی این دروس در مقطع  فیزیوپاتولوژی و در رشته دندان پزشکی و داروسازی پس از قبولی در امتحان علوم  پایه آغاز شود.

3- تعداد واحدها:
کلیه دروس اجباری دوره MPH اعم از اصلی و تخصصی و همچنین دروس انتخابی آن بر اساس برنامه درسی دوره باید توسط این دانشجویان گذرانده شود. برای دروسی که مشابه دروس برنامه دوره دکتری حرفه ای است موضوع در شورای برنامه ریزی  MPH مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انطباق حداقل 80 درصد از سرفصل دروس، دانشجو در کلاس حضوری شرکت نکرده و تنها در آزمون نهایی آن شرکت می‌کنند. این موضوع کسب نمره الف در درس مربوطه در دوره دکتری حرفه ای است.
تبصره 1:
 کلیه دروس دوره MPH به صورت ترمی و متناسب با نوع درس و بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی MPH در بعد از ظهرها و روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود. برای برنامه ریزی این امر باید با اداره آموزش دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی هماهنگی شود.
تبصره 2:
پایان نامه دوره ترکیبی، پایان نامه دوره دکتری حرفه ای با رعایت مجموعه قوانین و مقررات آن است و موضوع آن باید مطابق با اولویت های دوره MPH بوده و قبل از اجرا (تعیین موضوع) و بعد از آن (دفاع) به تایید شورای برنامه‌ریزی MPH برسد.
تبصره 3:
پایان نامه دانشجویان با راهنمایی دو استاد راهنما که یک استاد راهنما از دانشکده مربوطه (پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی) و استاد راهنمای دیگر از دانشکده بهداشت می‌باشد انجام می‌شود و دانشجویان این دوره‌ی فقط یک پایان نامه را در طول تحصیل می‌گذرانند.
تبصره 4:
دوره کارآموزی در فیلد برنامه MPH برای دانشجویان پزشکی با هماهنگی گروه پزشکی اجتماعی و شورای برنامه‌ریزی MPH برگزار می شود. نمره ارزشیابی این دوره بر اساس دستورالعملی که توسط برنامه MPH دانشکده بهداشت و گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی اجتماعی مشترکا تدوین می شود داده خواهد شد. دوره کار آموزی در رشته های DDS-MPH و PharmD – MPH زیر نظر شورای برنامه ریزی MPH و با هماهنگی با معاون آموزشی دانشکده های مربوطه برگزار می شود.
 
4- توانایی های فارغ التحصیلان: 
توانایی مورد انتظار از فارغ التحصیلان این دوره مجموع توانایی‌های برنامه‌های آموزشی  و دکتری حرفه ای است.
 
5- شرایط ورود به دوره:
 واجدین شرایط از بین دانشجویانی  که مقطع علوم پایه و آزمون جامع علوم پایه را با موفقیت گذرانده اند باشند و حداکثر 4 ترم از قبولی ایشان در امتحان علوم پایه نگذشته باشد و دارای پیش نیاز های زیر باشند انتخاب می شوند.
الف) جزء دانشجویان استعدادهای درخشان باشند.
ب) کسب معدل بالاتر از 16 در مقطع علوم پایه و یا کسب حداقل 80٪ از نمره میانگین نمرات 5٪ اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه
د) نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی
ه) در خواست دانشجوی واجد شرایط برای ورود به دوره
کلیه متقاضیان، درخواست خود را بعد از پایان مقطع علوم پایه به مرکز رشد استعدادهای درخشان ارائه می‌کنند. واجدین شرایط از طریق معاونت آموزشی دانشگاه برای شرکت در آزمون کتبی به شورای برنامه ریزی MPH معرفی می شوند.
  تبصره 1:
 امکان ادامه تحصیل در دوره های ترکیبی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و در دفترچه  کنکور سراسری اطلاع رسانی می شود.
 تبصره 2:
معرفی دوره ی ترکیبی، توانایی فارغ التحصیلان  و شرایط ورود به آن، در زمان ثبت نام دانشجویان و در جلسات معرفی دانشگاه معرفی دانشگاه به دانشجویان تازه وارد و نیز در زمان برگزاری آزمون جامع علوم پایه به طور جامع و مفصل ارائه می شود.
 
6- تعداد و نحوه  پذیرش:
 از واجدین شرایط ماده 5 آیین نامه توسط شورای برنامه ریزی MPH مصاحبه بعمل خواهد آمد برگزار می شود. از واجدین شرایط حداکثر تا 2 برابر ظرفیت برای مصاحبه معرفی می شوند. تعداد پذیرفته شدگان بین سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تقسیم می شود.
پذیرش بر اساس 35٪ معدل، 35٪ نمره آزمون جامع علوم پایه و 30٪ نمره مصاحبه بوده و اولویت با رتبه های بالاتر است.
 تبصره 1: نمایندگان دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه در گروه منتخب مصاحبه دعوت می شوند.
تبصره 2: نحوه مصاحبه و ارزشیابی آن توسط شورای برنامه ریزی MPH اعلام می شود.
 
7- گواهینامه:
 به فارغ التحصیلان این دوره، دانشنامه دوره دکتری حرفه ای (MD‌‌DDS , یا ParmD ) اعطا می‌شود. فارغ التحصیلان این دوره می توانند مانند فارغ التحصیلان دوره های دکتری حرفه ای در مقاطع دکتری تخصصی Ph.D و دکتری تخصصی بالینی ادامه تحصیل دهند.
مدرک MPH به افرادی تعلق خواهد گرفت که دوره دکترای عمومی خود را با موفقیت به پایان برده باشند.
 
این آیین نامه در 7 ماده و 7 تبصره در تاریخ 26/8/86 در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است.