۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS-RD) 

مقدمه :

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور، همواره پیشگام نوآوری‌های آموزشی و پژوهشی در حیطه علوم پزشکی در کشور بوده است. روند پرشتاب دانش پزشکی در جهان و تعهد دانشگاه علوم پزشکی تهران به رسالت تبیین شده اش در راستای تولید علم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، همواره دانشگاه را بر آن داشته است تا در پی ایجاد ساختارها و برنامه‌های آموزشی-پژوهشی جدید برای نیل به این رسالت باشد.

هدف :

دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS Research Diploma) گواهينامه‌اي است در زمینه  پژوهش های علوم پزشکی که دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی می توانند در صورت به پايان رسانيدن موفقيت آميز دوره مربوطه، به صورت موازي با تحصیل در رشته اصلی خود، آن را کسب کنند. دوره مزبور با هدف تربیت فارغ التحصیلانی طراحي شده که علاوه بر دارا بودن دانش و نگرش مورد انتظار در رشته خود، با کسب مهارت های پژوهشی بتوانند به عنوان نیروی کارآمد، به فعالیت پژوهشی بپردازند.

ماده 1- دانشجویان مشمول 

تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل و واجد شرايط در مقاطع دکترای حرفه‌ای و کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران که حداقل دو سال از تحصیل‌شان باقی مانده باشد، مشمول اين آيين نامه هستند. دانشجویان می توانند از ترم دوم آغاز دوره تحصیلی خود در این دوره شرکت کنند.

ماده 2- نحوه انتخاب و جذب دانشجویان متقاضی

2-1- معیار ورود به دوره بر اساس امتیازی است که دانشجویان از معدل، مدرك زبان انگلیسی، رزومه و مصاحبه حضوری کسب می‌کنند.

2-2- متولی انتخاب دانشجویان، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه است. اين مركز موظف است دستورالعمل ارزشيابي مدارک و مصاحبه ها را تهيه نمايد و شورای عالی دیپلم پژوهشی مسئول تاييد و تصويب آن خواهد بود.

ماده  3- بخش های دوره

اين دوره شامل بخش واحدهاي آموزشي (نظري و عملي) و پايان نامه تحقيقاتي است.

1-3- بخش واحدهاي آموزشي (نظری و عملي): دانشجویان ملزم به گذراندن بين 8  تا 12 واحد درسی از پیش تعیین شده هستند. 

تبصره 1: تعداد و نوع واحد ها در شیوه نامه و دستور العمل اجرایی برنامه مشخص می شود.

تبصره 2: دانشجویان می توانند هر یک از دروس تئوری را  به صورت معمول و شرکت در کلاس گذرانده و یا در ابتدای ترم به صورت معرفی به استاد، در امتحان مربوطه شرکت کنند و چنانچه نمره قبولي را از آن درس نگيرند موظف هستند آن درس را در همان ترم اخذ نمايند.

2-3- پايان نامه تحقیقاتی: اين بخش شامل انجام یک پروژه تحقیقاتی معادل چهار واحد پايان نامه است.

تبصره1: تصویب و نظارت بر اجراي پايان نامه تحقیقاتی بر عهده شورای عالی دیپلم پژوهشی  است.  

تبصره2: تعداد دانشجویانی که به طور همزمان می توانند پايان نامه خود را با یک استاد بگذرانند، در  شیوه نامه و دستور العمل اجرایی برنامه مشخص می شود و شورای عالی دیپلم پژوهشی مسئول تاييد و تصويب این شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی خواهد بود.

تبصره 3: دانشجو موظف است از پايان نامه تحقيقاتي خود دفاع نمايد.

ماده 4- اعضاي هيات علمي همکار برنامه

1-4 - کلیه اعضای هیات علمی آموزشي و پژوهشی دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري كه در سه سال گذشته حداقل يك مقاله ISI يا Medline به عنوان نويسنده اول يا مسئول، منتشر كرده باشند مي توانند راهنمايي پايان نامه دانشجويان را در اين دوره به عهده بگيرند.

2-4- فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی در این برنامه از جمله راهنمايي پايان نامه، مشمول آیین‌نامه جاری ترفيع و ارتقای اعضای هیات علمی خواهد بود و بر اساس آيين نامه مربوطه قابل محاسبه ميباشد.

ماده 5 - طول دوره

طول دوره حداكثر دو سال است و باید پیش از پایان دوره تحصیلی اصلی دانشجو به پایان برسد.

تبصره 1: طول دوره به پیشنهاد استاد راهنمای پايان نامه و تایید شورای عالی، به شرط آنکه پیش از پایان دوره تحصیلی اصلی به پایان برسد حداکثر تا یکسال دیگر قابل تمدید است.

ماده 6 - گواهینامه

در انتهای دوره و بعد از انجام کلیه بخشهای تئوری و عملی و اخذ پذیرش براي انتشار مقاله، به دانشجویانی که برنامه را با موفقیت سپری کرده باشند، گواهینامه مربوط از طرف دانشگاه و با امضاي معاونين پژوهشي و آموزشي دانشگاه اعطا می‌شود.

ماده7- متولی اجرای برنامه

1-7- متولی اجرای این برنامه، مركز  توسعه پژوهش دانشگاه زير نظر  شورای عالی دیپلم پژوهشی دانشگاه است و تصويب      شيوه نامه و دستور العمل های مربوط به اجراي اين آيين نامه و هر گونه تغيير و اصلاح آن بر عهده اين شورا خواهد بود.

2-7- اعضای شورای عالی دیپلم پژوهشی 12 نفر هستند که با حکم رییس دانشگاه به مدت سه سال منصوب می شوند و عبارتند از:

1) معاون پژوهشی دانشگاه (رییس شورا)

2) معاون آموزشی دانشگاه 

3) رییس مرکز توسعه  پژوهش دانشگاه (دبیر شورا)

4) رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه

5) رییس مرکز رشد استعدادهای درخشان

6) سه نفر از معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی به انتخاب رییس شورا

7) سه نفر عضو حقیقی به انتخاب رییس شورا

8) سرپرست مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان

3-7- شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به کمیته های علمی و اجرایی يا واحدهاي اجرايي مرتبط تفویض نماید.

ماده 8- تغییر و اصلاح آیین نامه

شورای عالی ديپلم پژوهشي می تواند پیشنهادات خود را برای تغییر و اصلاح این آیین نامه هر دو سال یکبار، به شورای دانشگاه ارایه نماید.

اين آيين نامه در 8 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 22/12/89 به تصويب شوراي دانشگاه رسيد.

شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1. ثبت نام

1-1 : کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران که حایز همه شرایط زیر باشند، مشمول این آیین نامه بوده، می توانند در این دوره ثبت نام نمایند:

1) مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته یا دکترای حرفه ای باشند

2) حد اقل یک ترم تحصیلی را در رشته اصلی خود به پایان رسانیده باشند

3) در ابتدای شروع دوره، از مدت تحصیل آنها حداقل 2 سال باقی مانده باشد

 تبصره 1: دانشجویانی که مجاز باشند واحدهای درسی خود را به صورت معرفی به استاد بگذرانند، با تایید شورای عالی دیپلم پژوهشی از شرط (3)  بند 1-1 معاف می شوند. بدیهی است که این امر نباید با سایر بندهای این شیوه نامه و نیز آیین نامه اصلی مغایرت اشته باشد. 

2-1: در ابتدای هر سال تحصیلی مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه، برای هر دانشکده سهمیه خاصی در نظر می گیرد. برای هر دانشکده یک سهمیه رزرو 

نیز در نظر گرفته می شود که در صورت پرنشدن ظرفیت هر سهمیه، از رزرو سایر دانشکده ها تامین می شود.

2. نوع و تعداد واحدها

1-2: واحدهای درسی این دوره شامل واحدهای اجباری و واحدهای اختیاری است. 

2-2: تعداد واحدهای درسی اجباری، 8 واحد است که شامل 6 واحد اصلی (core) و 2 واحد انتخابی است.

1) دانشجویان موظف به گذراندن همه واحدهای "اجباری اصلی" می باشند. 

2) واحدهای "اجباری انتخابی"، با توصیه استاد راهنمای پروژه و توسط دانشجو از بین واحدهای غیر اصلی (non-core) ارایه شده در هر ترم تحصیلی، انتخاب می شود.    

3-2: تعداد واحدهای درسی اختیاری 4 واحد است که در صورت تمایل، دانشجو می تواند ازبین واحدهای غیر اصلی (non-core) ارایه شده در هر ترم تحصیلی آنها، را انتخاب نماید.

4-2: دانشجویان ذیل می توانند با تایید شورای عالی دیپلم پژوهشی، واحد های خود را به صورت معرفی به استاد بگذرانند.

• دانشجویانی که دوره RRE را با موفقیت به پایان رسانیده باشند (با تایید مرکز رشد استعدادهای درخشان).

• دانشجویانی که در کارگاه های پژوهشی تدریس می نمایند (با تایید مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان)

•  دانشجویانی که دارای مقاله چاپ شده در مجلات معتبر هستند (با تشخیص مرکز توسعه پژوهش دانشگاه). 

•  دانشجویانی که مجری یک طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه هستند (با تایید میریت امور پژوهشی دانشگاه)

5-2: نام و تعداد واحدهای دروس اصلی و غیر اصلی در جدول شماره 1 آورده شده است.


جدول شماره 1

واحدهای اصلی (core) واحدهای غیر اصلی (non-core)

نام واحد تعداد واحد نام واحد تعداد واحد

روش شناسی پژوهشهای بالینی پایه (اپیدمیولوژی پایه) 2 روش شناسی پژوهشهای بالینی پیشرفته (اپیدمیولوژی پیشرفته) 2

آمار کاربردی پایه 2 آمار کاربردی پیشرفته 2

نگارش علمی 1 اپیدمیولوژی ملکولی 2

جستجو در منابع الکترونیک 1 اپیدمیولوژی سرطان 2

  مهارت های آزمایشگاهی 2

  کار با حیوانات آزمایشگاهی 2

  اقتصاد سلامت 2

  پژوهشهای کیفی 2

  مرور نظام مند 2

3. اساتید

1-3: انتخاب مسوولین دروس بر عهده  شورای عالی دیپلم پژوهشی می باشد.

2-3: مسوولین دروس موظفند برنامه درسی (curriculum) استانداردی را برای درس مربوطه تهیه و به شورای عالی دیپلم پژوهشی ارایه نمایند.

4. نحوه امتحان

1- 4: آزمون در واحدهای معرفی به اساتید آزمون در ابتدای ترم و در سایر واحدها در پایان دوره برگزار می شود.

2-4 :  حداقل نمره قبولی دروس، 14 از 20 می باشد می باشد.

3-4 : نحوه حضور و غیاب همانند سایر دروس است.

5. پروژه تحقیقاتی

1-5 : استاد راهنمای پژوهشی، استادی است که پروژه دوره دیپلم پژوهشی با راهنمایی او انجام می شود.

2-5: برای ثبت پروژه تحقیقاتی لازم است دانشجو و نیز استاد راهنما پروژه را در سامانه مرکز توسعه پژوهش دانشگاه ثبت نمایند.

3- 5 : تایید اولیه پروژه و استاد انتخابی دانشجو، به عهده شورای عالی دیپلم پژوهشی است.

4- 5 : پس از تایید اولیه، پروژه تحقیقاتی در روند تصویب طرحها در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان قرار میگیرد. مرکز پژوهشها موظف است حاکثر طی مدت 4 ماه  تکلیف پروژه (رد، قبول، قبول مشروط) را مشخص نماید

5- 5 : زمان تصویب پروژه تحقیقاتی حداقل یک سال پیش از پایان دوره می باشد.

6-5 : پروژه تحقیقاتی معادل 4 واحد است که محصول آن حداقل پذیرش چاپ 1 مقاله در مجلات داخلی با امتیاز علمی- پژوهشی یا مجلات خارجی نمایه شده، است.

7-5: جلسه دفاع  مشروط به submit مقاله حاصل از پروژه مربوطه و ارایه یک نسخه از آن مقاله به استاد راهنما است.

8-5: اعطای گواهینامه دیپلم پژوهشی مشروط به کسب پذیرش مقاله حاصل از پروژه در مجلات داخلی با امتیاز علمی- پژوهشی یا مجلات خارجی نمایه شده، است.

تبصره بندهای 6-5، 7-5، 8-5: اگر محصول پژوهشی غیر از مقاله باشد (ابداع، اختراع و...) تایید آن به عهده شورای عالی دیپلم پژوهشی است.

6. شورای عالی دیپلم پژوهشی

شورای عالی دیپلم پژوهشی می تواند کمیته هایی ایجاد کند ( از جمله کمیته علمی و کمیته اجرایی) و برخی یا همه وظایف و اختیارات خود را برای مدت مشخصی به آنه تفویض نماید.