۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

شرایط ثبت درخواست استعدادهای درخشان در سامانه سیپاد

دانشجویانی که مطابق آیین نامه ی استعدادهای درخشان واجد یکی از شرایط می باشند و متقاضی عضویت در مرکز رشد استعدادهای درخشان هستند جهت استفاده . تسهیلات باید پس از راه اندازی بخش استعداد درخشان در سامانه سیپاد، درخواست خود را ثبت نمایند

تسهيلات ويژه استعدادهای درخشان مقطع دكترای حرفه ای 

دارا بودن هر یک از موارد ماده ۲ :
۲. برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از ۵۰۰
۲. دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای دانش آموزی
۳. رتبه های اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور
۴. برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره ها
۵. مالکان ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی  با تایید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
۶. دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی
۷. ۵/۲ درصد پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمون های متمرکز جامع علوم  پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیش کارورزی پزشکی
۸. رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و PhD 
۹. یک درصد برتر دانشجویان هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل یک دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل ۱۷
۱۰. دانشجویان پژوهشگر برتر
دارا بودن شرایط ماده ۳ 
کسب معدل کل بیشتر از 16 و عدم کسب یبشتر از دو ترم معدل ۱۵ 
دارا بودن شرایط ماده ۴ 
تاییدیه انظباطی دانشجو


تسهيلات ويژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد 

 دارا بودن هر یک از موارد ماده ۲ :
۱. رتبه اول انفرادی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور
۲. دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای دانش آموزی
۳. مالکان ابداع و اختراع ثبت شده با تایید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت 
۴. دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی
۵. برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره ها
۶. در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد : تا ۲۰ نفر پذیرفته شده نفر اول، تا ۵۰ نفر، دو نفر اول و بیش از ۵۰ نفر پذیرفته شده، در مجموع سه نفر اول کشوری
۷. یک درصد برتر دانشجویان هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل یک دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل ۱۶
۸. دانشجویان پژوهشگر برتر
دارا بودن شرایط ماده ۳ 
کسب معدل کل بیش از ۱۶ و عدم کسب یبشتر از یک ترم معدل ۱۵ 
دارا بودن شرایط ماده ۴ 
تاییدیه انظباطی دانشجو


تسهيلات ويژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی
 
دارا بودن هر یک از موارد ماده ۲ :
۱. رتبه اول انفرادی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور
۲. دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای بین المللی دانشجویی
۳. مالکان ابداع و اختراع ثبت شده با تایید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت 
۴. دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی
۵. یک درصد برتر دانشجویان هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل یک دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل ۱۸
۶. دانشجویان پژوهشگر برتر
دارا بودن شرایط ماده ۳ 
کسب معدل کل بیش از ۱۷ و عدم کسب یبشتر از یک ترم معدل ۱۶ (کارشناسی پیوسته) و عدم کسب بیش از یک ترم معدل کمتر از ۱۶ (کارشناسی ناپیوسته) 
دارا بودن شرایط ماده ۴ 
تاییدیه انظباطی دانشجو