۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر




راه ارتباطی با کارشناسان مربوطه: ارسال پیام  یا به صورت پیامک یا از طریق تلگرام به شماره تلفن 09361379601

مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال در راستای اجرای بند "ک" آئین‌نامه (تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان) و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (شاهد، بقیه‌ا...(عج)، ارتش و علوم بهزیستی و توانبخشی) این دستورالعمل تدوین شده است. 
شایسته است معاونت پژوهشی کلیه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها/ مؤسسات یادشده براساس شاخص‌های ذیل، امتیاز فرد را محاسبه و در صورت احراز شرایط (اکتساب امتیاز حدنصاب)، مراتب را به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند. 
ماده1- انتشار مقاله: 
تعریف: منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو (نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد)، در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی به شرح ذیل می‌باشد: 
- دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی
- دانشجویان مقطع دکترای‌‌ حرفه‌ای، کارشناسی ‌‌ارشد و MPH، حداقل2 مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که حداقل یکی از آن‌ها در مجلات نمایه شده در نمایه‌نامه‌های Science  ISI-Web of  یا Medline/pubmed منتشر شده باشد. 
- دانشجویان PhD و فوق‌تخصص بالینی، حداقل 3 مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده در نمایه‌نامه‌هایScience  ISI-Web of یا Medline/pubmed انتشار یافته باشد. 
تبصره1: لازم است دانشجویان مقاطع دکترای‌ حرفه‌ای به بالا حداقل در یک مقاله نویسنده اول باشند. 
تبصره2: از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر در نظر گرفته شده است، در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی‌باشد. 

نحوه امتیازدهی: 
- مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در نمایه‌نامه‌های Medline/Pubmed یا ISI Web of Science به ازای هر مقاله (25) امتیاز و چنانچه مجله دارایImpact factor  باشد، امتیاز مقاله با 2 برابر Impact factor سال انتشار مقاله جمع می‌شود. 
- مقالات منتشر شده در نمایه‌نامه‌های scopus، chemical Abstract، Embase، Biologial Abstract به ازای هر مقاله (15) امتیاز 
- سایر مقالات منتشر شده (10) امتیاز
تبصره1: نحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله طبق جدول آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی می‌باشد. 
تبصره 2: برای نویسنده مسئول 100% امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود.
 تبصره3: تنها یک مقاله درای پذیرش چاپ از دفتر مجله (طی نامه رسمی و غیرالکترونیک) یا تحت چاپ (Article In Press)  قابلیت تخصیص امتیاز دارد. 
تبصره4 : در صورتی‌که مقاله حاصل از پایان‌نامه باشد، امتیاز حاصل از آن در2/1 ضرب می‌شود. 
ماده2- پایان‌ نامه
تعریف: منظور از پایان‌نامه، رساله تحقیقاتی دفاع شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی می‌باشد. 
نحوه امتیازدهی: 
- با در نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق، به شرح ذیل امتیاز تعلق می‌گیرد: 
- مطالعات توصیفی: تا (3) امتیاز
- مطالعات پایه شامل In-vitro و In-vivo: تا (6) امتیاز 
- مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردی- شاهدی: تا (6) امتیاز
- کارآزمایی بالینی: تا (10) امتیاز
تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، تا (10) امتیاز می‌باشد.
ماده 3- ارائه خلاصه مقالات در کنگره‌ها و سمینارها:
تعریف: منظور از کنگره یا سمینار، مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو می‌بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی: 
- به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های داخلی (1) و یا ارائه پوستر در همایش‌های داخلی (5/0) و خارجی (1) امتیاز
- به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های خارجی (3) امتیاز
- به ازای هر مورد خلاصه مقاله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting : (2) امتیاز
- به ازای هر مورد Proceeding نمایه شده درISI : (3) امتیاز
تبصره1: هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می‌توند امتیاز کسب نماید.
تبصره2: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی (2) امتیاز و در همایش خارجی (3) امتیاز، خلاصه بر امتیازات فوق تعلق می‌گیرد. 
تبصره‌3: حداکثر (50%) از خلاصه مقالات می‌تواند مربوط به کنگره‌های دانشجویی باشد. 
تبصره‌4: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، (15) امتیاز می‌باشد. 
ماده 4- انتشار کتاب: 
تعریف: منظور از انتشار کتاب، تالیف کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد.
نحوه امتیازدهی:
- امتیاز انتشار کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه تعیین و محاسبه خواهد شد.
تبصره: حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده (15) امتیاز است. 
ماده5- مجری یا همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی:
تعریف: منظور از همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه (یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح) بوده و می‌بایست تاییدیه پایان طرح را داشته باشد. 
طرح چند مرکزی داخلی: طرحی است که با همکاری چند دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد. 
طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشگاه‌های خارج از کشور انجام شده باشد. 
نحوه امتیازدهی:
- به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: (3) امتیاز
- به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری (5) امتیاز
- در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب (2/1) ضرب می‌شود.
- در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب (5/1) ضرب می‌شود.
- چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجوی باشد امتیاز پایه در ضریب (2/1) ضرب می‌شود. 
تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده (15) امتیاز می‌باشد.
ماده 6- فعالیت در کمتیه تحقیقات دانشجویی
تعریف: فعالان در کمیته تحقیقات دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که علاوه بر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده باشند:
- عضویت در شورای مرکز کمیته
- دبیری کمیته
- همکاری در برگزاری همایش ها، کنگره‌ها و ژورنال کلاب
- تدریس در کارگاه‌های آموزشی
نحوه امتیازدهی:
- دبیر به ازای هر سال فعالیت از (6-2) امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته
- عضویت در شورای مرکزی، همکاری اجرایی در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها به ازای هر (50) ساعت (1) امتیاز
- عضویت در شورای پژوهشی و همکاری علمی در برگزاری ژورنال کلاب‌های دانشجویی، همایش‌ها وکنگره‌ها به ازای هر (25) ساعت (1) امتیاز
- تدریس در کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی (با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمتیه)، به ازای هر (10) ساعت تدریس در کارگاه (1) امتیاز
تبصره1: همکاری علمی در کنگره‌ها و همایش‌ها شامل ارائه خلاصه مقالات نمی‌باشد
تبصره2: حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (25) امتیاز است. 
تبصره3: تمامی موارد فوق می‌بایست به تایید معاون پژوهشی دانشگاه برسد. 
ماده 7- نوآوری، اختراع، اکتشاف، ثبت ژن
تعریف: منظور مواردی است که دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تایید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء اعضا هیئت علمی، امتیازدهی شده باشد.
نحوه امتیازدهی:
حداکثر تا (20) امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.

ماده8- حد نصاب امتیازات
حداقل امتیاز لازم کسب شده از مواد 7 گانه فوق، جهت معرفی به عنوان دانشجوی پژوهشگر، در مقطع لیسانس (55) امتیاز (بدون در نظر گرفتن امتیاز حاصل از پایان‌نامه)، در مقطع دکترای‌حرفه‌ای و کارشناسی ‌‌ارشد  (95) امتیاز و در دانشجویان مقاطع بالاتر (115) امتیاز می‌باشد. 
تبصره: دانشجویان دانشگاه‌های تیپ 2 و دانشگاه‌های ارتش و شاهد با احراز 90% و تیپ 3 با احراز 80% از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت حداقل‌های ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان دانشجوی پژوهشگر در نظر گرفته می‌شوند.  

این دستورالعمل در 8 ماده و 15 تبصره در تاریخ 19/7/1391 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید.