۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه

 فصلنامه علمی پژوهشی پژودا

 


پژودا، فصلنامه ی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از دو کلمه ی پژو (خلاصه ی پژوهش) و دا  (خلاصه ی دانشجویی) گرفته شده است.
این نشریه، یک نشریه کاملاً دانشجویی است و تمامی بخش ها اعم از سردبیر، گردآوری مقالات و صفحه آرایی و ویرایش مقالات توسط دانشجویان که اکثراً دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند صورت می گیرد.
مدیر مسئول این مجله، سرپرست مرکز رشد استعدادهای درخشان سرکار خانم دکتر پروین پاسالار هستند.
این فصلنامه در پاییز ۱۳۸۴ شکل گرفت و هم اکنون زیر نظر چاپخانه ی دانشگاه تهران با شمارگان ۵۰۰ نسخه چاپ می شود.
این مجله تا کنون ۴ سردبیر داشته است که به ترتیب از آغاز تا کنون سرکار خانم دکتر لعیا کفعمی خراسانی، خانم ایفا اعتصامی، خانم ندا امینی، خانم راحیل فراهانی بوده و در حال حاضر خانم مریم کرباسی مطلق هستند.
پژودا از آغاز تاکنون سعی در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان داشته است و در حال حاضر با حمایت های بی دریغ دکتر پاسالار، مدیر مسئول این نشریه، اقدام به اخذ امتیاز علمی- پژوهشی کرده است که در راستای تحقق این هدف دست به تغییراتی در ساختار نشریه خواهد زد.


 آرشیو فصلنامه علمی پژوهشی پژودا 


  پیش شماره علمی پژوهشی فصلنامه

شماره 33- سال 1394 - بهار 1394

شماره 32- سال 1393 -زمستان1393 

شماره 31- سال 1393 - پاییز 1393

شماره 30- سال 1393 - تابستان 1393

شماره 29- سال 1393-بهار 1393

شماره 28- سال 1392- زمستان 1392

شماره 27- سال 1392 - پاییز 1392

شماره 26- سال 1392- تابستان 1392

شماره 24- سال 1391- پاییز 1391

شماره23- سال 1391- تابستان 1391

شماره 22- سال 1391 - بهار 1391

شماره 21- سال 1390 - زمستان1390

شماره 20- سال 1390 - پاییز1390

شماره 19 - سال 1390 - تابستان 1390

 شماره 18 - سال 1390 - بهار 1390

 شماره 17 - سال 1389 - زمستان 1389

 شماره 14 - سال 1389 - بهار 1389

 شماره 16 - سال 1389 - پاییز 1389

 شماره 15 - سال 1389 - تابستان 1389

 شماره 13 - سال 1388- زمستان 1388

 شماره 12 - سال 1388 - پاییز 1388

 شماره 11 - سال 1388 - تابستان 1388

 شماره 10 - سال 1388 - بهار1388

 شماره 9 - سال 1387 - زمستان1387

 شماره 8 - سال 1387 - پاییز1387

 شماره 7 - سال 1387 - تابستان1387

 شماره 6 - سال 1387 - بهار 1387

 شماره 5 - سال 1386 - زمستان1386

 شماره 4 - سال 1386 - پاییز1386

 شماره 3 - سال 1386 - تابستان 1386

 شماره 2 - سال 1386 - بهار1386

 شماره 1 - سال 1385 - پاییز1385

 شماره 0 - سال 1385 - تابستان1385

 شماره 0 - سال 1384 - پاییز1384