۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 دستیاری تخصصی پزشکی

طبق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر (پذیرش دستیار تخصصی پزشکی)، دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون دستیاری پس از اعلام زمان ثبت نام از سوی سازمان سنجش به نشانی sanjeshp.ir جهت استفاده از این سهمیه می بایست در سامانه ثبت نام مرکز رشد استعدادهای درخشان به نشانی registeretdc.tums.ac.ir اطلاعات خود را ثبت نمایند و پس از تایید کارشناس جهت دریافت تاییدیه خود به صورت حضوری به این مرکز مراجعه نمایند.

همچنین دانشجویان متقاضی سهمیه ۴۰ امتیازی که در دوران تحصیل خود مطابق با آیین نامه نشست ۶۶ در حیطه های آموزشی، پژوهشی، فردی و اجتماعی حداقل ۴۰ را کسب نمودند، می بایست پس از طی مراحل مذکور در بازه ی زمانی اعلام شده از سوی این مرکز مستندات خود را به کارشناس مربوطه ارائه دهند و در ادامه این روند، پس از امتیاز دهی اولیه و تایید توسط کارشناس در صورتی که موفق به اخذ حد نصاب امتیازات شده باشند، جهت امتیاز دهی مجدد به وزارت بهداشت معرفی می گردند.