۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
کانال های اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/ssrc_news 
پیام رسان سروش : https://sapp.ir/ssrc_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Ssrc_Tums
ارتباط با ادمین : ssrc_admin@


کانال های اطلاع رسانی تسهیلات بنیاد نخبگان:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/bminews_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Bmi_Tums 
ارتباط با ادمین : ssrc_admin@


کانال های اطلاع رسانی مرکز رشد استعدادهای درخشان:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/etdc_tums 
پیام رسان سروش : https://sapp.ir/etdc_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Etdc_Tums 
ارتباط با ادمین : etdc_admin@


واحدهای دانشکده ها:

دانشکده پیراپزشکی : pssrc_tums@
 دانشکده توانبخشی : ssrc_rehab@   
 دانشکده پرستاری و مامایی : ssrc_fnm@      
 دانشکده دندانپزشکی : DSSRC3@      
دانشکده داروسازی: ssrc_Pharmacy@
دوره MPH : MPH_Tums@


مركز المپياد هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران https://t.me/olympiad_tums