۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

کارگاه های فعلی

چه کارگاه هایی در حال برگزاری است؟ ادامه

مراحل ثبت نام کارگاه ها

چگونه در کارگاه ثبت نام کنم؟ ادامه

کوریکولوم کارگاه ها

برنامه آموزشی کارگاه ها ادامه

پرسشنامه ارزیابی کارگاه ها

پرسشنامه ارزیابی کیفیت کارگاه ها ادامه

اسلایدهای کارگاه های آموزشی

اسلاید های تدریس شده در کارگاه های قبلی ادامه

اخبار مرتبط با کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده توسط مرکز و انجمن ها ادامه