۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 دوشنبه 23 مهر ماه، 1397

برگزاری اولین جلسه REM

در اولین جلسه از فصل دوم جلسات انتقال تجربیات سخنرانان جلسه با ارائه تجربیات خود در حیطه پژوهش به دانشجویان، راهکارهای مناسب و جدیدی پیش روی شرکت کنندگان قرار دادند.

ادامه خبر
 دوشنبه 23 مهر ماه، 1397

برگزاری کارگاه دانشجو بودن و دانشجو ماندن در واحد پرستاری و مامایی

واحد پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه دانشجو بودن و دانشجو ماندن را با هدف آموزش زندگی دانشجویی و نحوه مطالعه و برنامه در کارهای فوق برنامه برگزار کرد.

ادامه خبر
 دوشنبه 23 مهر ماه، 1397

برگزاری روز دوم دانشگاه گردی آشنایی نودانشجویان با مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

واحد دانشکده پیراپزشکی، در برنامه ای نو دانشجویان را با مرکز پژوهش های علمی دانشجویان و مرکز رشد استعداد های درخشان آشنا کرد.

ادامه خبر
 دوشنبه 23 مهر ماه، 1397

اولین جلسه انتقال تجربیات پژوهشگران

جلسات انتقال تجربیات پژوهشگران 22 مهرماه در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، برگزار خواهد شد .

ادامه خبر
 دوشنبه 23 مهر ماه، 1397

آغاز ثبت نام دوره مجازی توانمند سازی مهارت‌های بیولوژی سلولی و مولکولی

دوره مجازی توانمند سازی مهارت‌های بیولوژی سلولی و مولکولی به صورت تئوری و عملی در پاییز ماه برگزار می گردد.

ادامه خبر
 یکشنبه 22 مهر ماه، 1397

برگزاری کارگاه فتوشاپ مقدماتی

کارگاه فتوشاپ مقدماتی با تدریس علی ابدالی در واحد دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه خبر