۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 شنبه 24 خرداد ماه، 1399

چاپ کتاب توسط اعضای انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اعضای انجمن دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی موفق به چاپ یک کتاب با عنوان مجموعه سوالات کلیات بهداشت مواد غذایی شدند.

ادامه خبر
 شنبه 24 خرداد ماه، 1399

کارگاه‌های آشنایی با نرم‌افزارهای Endnote و Mendeley

واحد پزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه‌های آشنایی با نرم‌افزارهای Endnote و Mendeleyرا به صورت مجازی برگزار می کند.

ادامه خبر
 شنبه 24 خرداد ماه، 1399

انتشار یازدهمین شماره فصل نامه دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

یازدهمین شماره فصل نامه دانشجویی بهداشت و ایمنی مواد غذایی منتشر شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 21 خرداد ماه، 1399

برگزاری وبینار مغز خودمختار

انجمن دانشجویی علوم انسانی و تجربی وبینار مغز خودمختار را برگزار کرد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 21 خرداد ماه، 1399

وبینار نوروساينس پيوست‌هاي اجتماعي

انجمن دانشجویی میان رشته ای علوم انسانی و تجربی، دهمين جلسه از سری جلسات علمی نوروسایکیاتری را 24 خرداد ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 چهارشنبه 21 خرداد ماه، 1399

برگزاری وبینار "ساختار شرکت های پخش دارو "

انجمن دانشجویی قانون مرکز پژوهش های علمی دانشجویان وبینار " ساختار شرکت های پخش دارو " را برگزار کرد.

ادامه خبر