۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 یکشنبه 28 بهمن ماه، 1397

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه Health and Medical Humanities یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه Health and Medical Humanities یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان، شنبه 27 بهمن ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 یکشنبه 28 بهمن ماه، 1397

ثبت نام کارگاه های بیوانفورماتیک میکروRNA، کلونینگ مجازی، طراحی پرایمر

ثبت نام کارگاه های بیوانفورماتیک میکروRNA، کلونینگ مجازی، طراحی پرایمر آغاز شد.

ادامه خبر
 شنبه 27 بهمن ماه، 1397

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه های مدیریت در نظام سلامت و علوم پایه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه های مدیریت در نظام سلامت و علوم پایه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان، چهارشنبه 24 بهمن ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 شنبه 27 بهمن ماه، 1397

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان، چهارشنبه 24 بهمن ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 24 بهمن ماه، 1397

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه کارآفرینی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه کارآفرینی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان، سه شنبه 23 بهمن ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 پنجشنبه 18 بهمن ماه، 1397

برگزاری جلسه طراحی بازی

اعضای انجمن نوروسایکولوژی در جلسه ای به ایده پردازی در خصوص طراحی بازی های مدرسه بهاره پرداختند.

ادامه خبر