۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 شنبه 16 آذر ماه، 1398

پنجمین جلسه از سری جلسات ارائه کتاب حلقه مطالعاتی علوم اعصاب شناختی

انجمن میان رشته ای علوم انسانی و تجربی، پنجمین جلسه از سری جلسات ارائه کتاب حلقه مطالعاتی علوم اعصاب شناختی را 17 آذر ماه برای علاقمندان برگزار می کند.

ادامه خبر
 شنبه 16 آذر ماه، 1398

چاپ مقاله توسط اعضای انجمن دانشجویی بیماری‌های نقص ایمنی ایران

اعضای انجمن دانشجویی بیماری‌های نقص ایمنی ایران (ISSID) موفق به چاپ مقاله‌ای با افیلیشن مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان شدند.

ادامه خبر
 شنبه 16 آذر ماه، 1398

برگزاری جلسه هفتم کارگروه کشف دارو برای بیماری های نوروسایکایتریک

جلسه هفتم کارگروه کشف دارو برای بیماری های نوروسایکایتریک توسط انجمن میان رشته ای علوم اعصاب (INRP) و انجمن دانشجویان داروسازی ایران (IPhSA) برگزار شد.

ادامه خبر
 شنبه 16 آذر ماه، 1398

کارگاه case Report (آشنایی با ساختار مقالات گزارش مورد)

واحد دانشکده پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، کارگاه case Report را با هدف آشنایی با ساختار مقالات گزارش مورد 29 آذر ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 شنبه 16 آذر ماه، 1398

کارگاه از ایده تا ثبت

واحد دانشکده پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان کارگاه از ایده تا ثبت را 5 و 6 دی ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 شنبه 16 آذر ماه، 1398

اولین جشنواره فیلم های کوتاه آموزشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

واحد دانشکده توانبخشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان اولین جشنواره فیلم های کوتاه آموزشی را با محوریت مراقبت های دوران سالمندی برگزار می کند، 30 آذر ماه آخرین مهلت تحویل آثار است.

ادامه خبر