۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 پنجشنبه 26 دی ماه، 1398

جلسه دوم سری جدید سلسله جلسات ارائه کتاب "عصب‌روانپزشکی"

ومین جلسه از سری جدید جلسات علمی #نوروسایکیاتری تحت نظر "دکتر محمد اربابی" ، شنبه ۲۸ دی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار می شود.

ادامه خبر
 چهارشنبه 25 دی ماه، 1398

برگزاری کارگاه تئوری "آمار زیستی"

چهارمین کارگاه انجمن علمی پزشکی مولکولی با عنوان تئوری "آمار زیستی" برگزار شد.

ادامه خبر
 سه شنبه 24 دی ماه، 1398

اعلام زمان برگزاری جلسه معرفی برنامه پزشک پژوهشگر با حضور رئیس سنجش وزارت بهداشت

برنامه پزشک پژوهشگر با حضور رئیس سنجش وزارت بهداشت چهارشنبه 25 دی ماه در مرکز رشد استعدادهای درخشان برگزار می شود.

ادامه خبر
 یکشنبه 22 دی ماه، 1398

برگزاری اولین جلسه از سری جلسات ارائه کتاب هیگینز

اولین جلسه علمی عصب‌روانپزشکی با همکاری انجمن‌های INRP ، EHIA و انجمن علمی روان‌پزشکان ایران برگزار شد.

ادامه خبر
 یکشنبه 22 دی ماه، 1398

تدریس پروفسور Serge Brand در واحد دانشکده دندانپزشکی

کارگاه‌های "How to write proposal" و " How to submit a paper" با تدریس پروفسور Serge Brand در واحد دانشکده دندانپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد.

ادامه خبر
 شنبه 21 دی ماه، 1398

برگزاری کارگاه روش تحقیق

جلسه دوم کارگاه روش تحقیق توسط انجمن علمی دانشجویی ویروس شناسی برگزار شد.

ادامه خبر