۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه

آخرین خبر ها

 یکشنبه 14 مهر ماه، 1398

دومین جلسه بوک کلاب نورو فلسفه با محوریت کتاب Touching a nerve ، 16 مهر ماه

انجمن میان رشته ای علوم انسانی و تجربی، دومین جلسه بوک کلاب نورو فلسفه را با موضوع در کاوش روح، 16 مهر ماه در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار می کند.

ادامه خبر
 شنبه 13 مهر ماه، 1398

کمپین کشوری مبارزه با داروی جعلی برگزار شد

انجمن دانشجویان داروسازی ایران(ایفسا) با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری کمپین مبارزه با داروهای جعلی کردند.

ادامه خبر
 جمعه 12 مهر ماه، 1398

برگزاری کارگاه جست و جو در منابع الکترونیک در دانشکده‌ی داروسازی

کارگاه جست و جو در منابع الکترونیک برای دانشجویان شرکت کننده در اولین دوره‌ی کوتاه مدت تربیت پژوهشگر برگزار شد.

ادامه خبر
 پنجشنبه 11 مهر ماه، 1398

"اولین روز از کارگاه CINEMEDUCATION"

انجمن دانشجویان داروسازی ایران، کارگاه CINEMEDUCATION را برگزار کرد.

ادامه خبر
 پنجشنبه 11 مهر ماه، 1398

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

کارگاه مقاله نویسی به همت انجمن قارچ شناسی پزشکی و با همکاری انجمن علوم آزمایشگاهی برگزار شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 10 مهر ماه، 1398

مراسم دانشگاه گردی دانشجویان جدید الورود دانشکده پیراپزشکی

مراسم دانشگاه گردی دانشجویان جدید الورود به همت تیم منتورینگ دانشکده، واحد پیراپزشکی مرکز پژوهش ها و مشارکت صد نفر از دانشجویان برگزار شد.

ادامه خبر