۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 چهارشنبه 11 مهر ماه، 1397

برگزاری برنامه دانشگاه گردی نودانشجویان دانشکده پیراپزشکی

برنامه دانشگاه گردی نودانشجویان دانشکده پیراپزشکی به همت مرکز پژوهش های علمی دانشجویان واحد پیراپزشکی و اعضای تیم منتورینگ برگزار شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 11 مهر ماه، 1397

مهم ترین نکته برای موفقیت در المپیاد علاقه شماست

تیم مدیریت در نظام سلامت، افزایش مهارت در کار گروهی و برنامه ریزی برای تحویل بهترین نتیجه در کمترین زمان را از نتایج ارزشمند شرکت در المپیاد خواند.

ادامه خبر
 چهارشنبه 11 مهر ماه، 1397

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

مهلت ارسال خلاصه مقاله به اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل 10 آبان ماه می باشد.

ادامه خبر
 سه شنبه 10 مهر ماه، 1397

چاپ کتاب تغذیه درمانی در بیماری های کودکان توسط انجمن تغذیه و رژیم شناسی

انجمن تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان کتاب تغذیه درمانی در بیماری های کودکان را زیر نظر سرپرست این واحد منتشر کرد.

ادامه خبر
 سه شنبه 10 مهر ماه، 1397

برگزاری کارگاه ایده تا اختراع در واحد پرستاری و مامایی

واحد پرستاری و مامایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان کارگاه ایده تا اختراع را با موضوعیت ایده پردازی، انواع اختراعات، فواید اختراعات و نحوه نگارش و ثبت طرح اختراعی برگزار کرد.

ادامه خبر
 سه شنبه 10 مهر ماه، 1397

قدردانی از اعضای حیطه کارآفرینی در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

در نشستی صمیمانه رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان از تلاش و موفقیت کسب شده توسط اعضای حیطه کارآفرینی در دهمین المپیاد علمی دانشجویان قدر دانی کرد.

ادامه خبر