۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 چهارشنبه 18 دی ماه، 1398

کلاسهای آموزشی المپياد فلسفه پزشكی

لاسهای آموزشی المپياد فلسفه پزشكی چهارشنبه، ۱۸ دی، ساعت ١٥:۳۰ در تالار شهید کاووسی، دانشکده پزشکی برگزار می شود.

ادامه خبر
 چهارشنبه 18 دی ماه، 1398

کارگاه تئوری "آمار زیستی" برگزار شد

کارگاه تئوری "آمار زیستی" توسط انجمن علمی پزشکی مولکولی برگزار شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 18 دی ماه، 1398

جامع ترین کارگاه آیلتس (آکادمیک)

انجمن کارآفرینی در سلامت، کارگاه جامع آیلتس (آکادمیک) را برگزار می کند.

ادامه خبر
 سه شنبه 17 دی ماه، 1398

فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری شورای مرکزی واحد پزشکی

دانشجویان دانشکده پزشکی می توانند برای کاندیداتوری شورای مرکزی واحد پزشکی 17 تا 26 دی ماه ثبت نام کنند.

ادامه خبر
 سه شنبه 17 دی ماه، 1398

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری "هوشبری" برگزار شد

امیر حسین باقری پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری انجمن هوشبری به عنوان دبیر کشوری انجمن هوشبری انتخاب شدند.

ادامه خبر
 سه شنبه 17 دی ماه، 1398

سری جدید سلسله جلسات ارائه کتاب "عصب‌روانپزشکی"

اولین جلسه از سری جدید جلسات علمی نوروسایکیاتری تحت نظر "دکتر محمد اربابی" روانپزشک شنبه ۲۱ دی برگزار می شود.

ادامه خبر