۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 چهارشنبه 17 آبان ماه، 1396

اعلام آخرین مهلت پذیرش طرح های تحقیقاتی رنک چهارم سال 96 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

آخرین مهلت پذیرش طرح های تحقیقاتی رنک چهارم سال 96 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، 26 آبان ماه خواهد بود.

ادامه خبر
 چهارشنبه 17 آبان ماه، 1396

برگزاری کارگاه مدیریت در سازمان های بهداشتی درمانی

کارگاه مدیریت در سازمان های بهداشتی درمانی روز پنجشنبه 25 آبان ماه توسط انجمن مدیریت و اقتصاد سلامت در مرکز پژوهش های علمی برگزار می شود.

ادامه خبر
 چهارشنبه 17 آبان ماه، 1396

سومین جلسه ی بحث آزاد انگلیسی انجمن علوم آزمایشگاهی

سومین جلسه ی بحث آزاد انگلیسی(English Free Discussion) انجمن علوم آزمایشگاهی روز دوشنبه 15 آبان ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 سه شنبه 16 آبان ماه، 1396

مرکز پژوهش های علمی واحد پرستاری و مامایی کارگاه مدیریت زمان را برگزار می کند.

کارگاه مدیریت زمان توسط مرکز پژوهش های علمی دانشکده پرستاری و مامایی 24 آبان ماه برگزار می شود.

ادامه خبر
 دوشنبه 15 آبان ماه، 1396

جلسه ي ژورنال كلاب انجمن عصب-روانشناسي

كارگاه R انجمن عصب-روانشناسي يكشنبه 10آبان ماه برگزار شد.

ادامه خبر
 یکشنبه 14 آبان ماه، 1396

جلسه ی معارفه ی دانشجویان نوورود علوم آزمایشگاهی

جلسه ی معارفه ی نودانشجویان رشته ی علوم آزمایشگاهی در روز 13 آبان ماه، به میزبانی انجمن علوم آزمایشگاهی در مرکز پژوهش های برگزار شد.

ادامه خبر